Aktuální informace

Aktuální informace, Vnitřní informace, Ratingová hodnocení, Informace spojené s Agrobankou

MONETA Money Bank, a.s. oznamuje prodloužení mandátu předsedy představenstva

Vyhodnocení cílů představenstva za rok 2018 a nové cíle představenstva a klíčových členů vedení na rok 2019

Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku

Oznámení o dalším prodeji nezajištěných retailových pohledávek v selhání – březen 2019

MONETA potvrzuje ukončení jednání ohledně potenciální akvizice Air Bank a českého a slovenského Home Creditu

MONETA Money Bank, a.s. oznamuje jmenování nového místopředsedy představenstva

MONETA Money Bank, a.s. informuje o dalším vývoji potenciální akvizice Air Bank a českého a slovenského Home Creditu

MONETA Money Bank, a.s. oznamuje jmenování nového člena představenstva

MONETA Money Bank, a.s. oznamuje zvolení zástupců z řad zaměstnanců do své dozorčí rady

Oznámení o dalším prodeji nezajištěných retailových nevýkonných pohledávek – leden 2019

MONETA dokončila due diligence procesy a pokračuje v jednáních ohledně zamýšlené koupě společnosti Air Bank a Home Credit CZ a SK

ČNB oznámila další navýšení proticyklické rezervy

Strategie digitalizace služeb 2018 - 2020 – aktualizace

MONETA Money Bank obdržela od Moody's potvrzené ratingové hodnocení na úrovni „Baa2/P-2” se změněným výhledem na pozitivní

MONETA Money Bank obdržela souhlas od ČNB k zahrnutí 30 % pololetního čistého zisku za rok 2018 do kmenového kapitálu Tier 1

MONETA Money Bank oznamuje úspěšný prodej NPL portfolia a navýšení 2018 výhledu na čistý zisk a dividendu

MONETA Money Bank - IT Strategie (angličtina)

MONETA Money Bank obdržela od ratingové agentury Moody’s aktualizované stanovisko

Vyjádření představenstva k informaci o možné nabídce na akvizici MONETA Money Bank, a.s. ze strany Raiffeisenbank

Oznámení o dalším prodeji nezajištěných retailových nevýkonných pohledávek – červen 2018

ČNB oznámila další navýšení proticyklické rezervy a zavádí nové limity k hypotečním úvěrům

Strategické partnerství mezi MONETA Money Bank, a.s. a Českou pojišťovnou, a.s.

Oznámení o dalším prodeji nezajištěných retailových nevýkonných pohledávek

Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku

Detaily k telekonferenci pro akcionáře konané dne
6. dubna 2018 – odměňování členů vrcholného vedení MONETA

MONETA obdržela od S&P Global Ratings potvrzené ratingové hodnocení na investičním stupni

Oznámení o prodeji nezajištěných retailových nevýkonných pohledávek

Detaily ke konferenčnímu hovoru k hospodářským výsledkům za 4Q 2017

ČNB oznámila další navýšení proticyklické rezervy

Strategie digitalizace služeb 2018 - 2020

Detaily ke konferenčnímu hovoru k hospodářským výsledkům za 3Q 2017

Prezentace pro investory - září 2017

Vyjádření o navýšení proticyklické kapitálové rezervy

Informace o procesu nominace do dozorčí rady

Vnitřní informace

Vnitřní informace uveřejňované v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

2019

# Datum Název PDF
1 17. ledna 2019 - 18:00 MONETA dokončila due diligence procesy a pokračuje v jednáních ohledně zamýšlené koupě společnosti Air Bank a Home Credit CZ a SK

2 21. ledna 2019 - 16:30 MONETA Money Bank, a.s. oznamuje zvolení zástupců z řad zaměstnanců do své dozorčí rady

3 6. února 2019 - 07:00 Prezentace výsledků 2018 (vnitřní informace, angličtina)

4 6. února 2019 - 07:00 MONETA Money Bank, a.s. oznamuje jmenování nového člena představenstva

5 21. února 2019 - 17.30 MONETA Money Bank, a.s. informuje o dalším vývoji potenciální akvizice Air Bank a českého a slovenského Home Creditu

6 22. února 2019 - 17.30 MONETA Money Bank, a.s. oznamuje jmenování nového místopředsedy představenstva

7 24. dubna 2019 - 13:10 Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku

8 2. května 2019 - 07:00 Mezitímní výsledky za 1. čtvrtletí 2019 (angličtina)

9 7. května 2019 – 18:30 MONETA Money Bank, a.s. oznamuje prodloužení mandátu předsedy představenstva

2018

# Datum Název PDF
1 2. února 2018 - 13:30 Potvrzený rating na investičním stupni od S&P Global Ratings

2 7. února 2018 - 07:00 Prezentace výsledků 2017 (vnitřní informace, angličtina)

3 25. dubna 2018 - 15:35 Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku

4 10. května 2018 - 07:00 Mezitimní výsledky za 1. čtvrtletí 2018

5 12. června 2018 - 17:30 Prodloužení funkčního období místopředsedy představenstva

6 2. srpna 2018 - 06:00 Změny v dozorčí radě

7 8. srpna 2018 - 07:00 Pololetní prezentace 1H 2018, konsolidovaná - vnitřní informace (angličtina)

8 7. září 2018 - 07:00 MONETA Money Bank - IT Strategie (angličtina)

9 17. září 2018 - 18:00 MONETA Money Bank oznamuje úspěšný prodej NPL portfolia a navýšení 2018 výhledu na čistý zisk a dividendu

10 19. září 2018 - 17:00 MONETA Money Bank obdržela souhlas od ČNB k zahrnutí 30 % pololetního čistého zisku za rok 2018 do kmenového kapitálu Tier 1

11 8. října 2018 - 7:00 MONETA Money Bank, a.s. vede jednání s Home Credit Group B.V. a uzavřela nezávazné Memorandum of Understanding o možné koupi Air Bank a českého a slovenského Home Creditu

12 8. října 2018 - 7:00 Navrhovaná akvizice Air Bank a Home Credit CZ & SK – prezentace

13 5. listopadu 2018 - 18:00 Plánovaná změna v představenstvu společnosti MONETA Money Bank

14 7. listopadu 2018 - 07:00 Mezitimní výsledky za 3. čtvrtletí 2018

15 21. listopadu 2018 - 15:00 Potvrzený rating na investičním stupni od Moody's na úrovni “Baa2/P-2” se změněným výhledem na pozitivní

16 27. listopadu 2018 - 18:00 Oznámení o kapitálovém požadavku na rok 2019

2016

# Datum Název PDF
1 11. srpen 2016 - 7:10 Pololetní prezentace 1H 2016 (angličtina)

2 10. listopad 2016 - 7:20 Mezitimní prezentace 3Q 2016 (angličtina)

3 14. prosince 2016 - 19:30 Prodej minoritního podílu v Burze cenných papírů Praha

2017

# Datum Název PDF
1 31. leden 2017 - 17:30 Rating na investičním stupni od Standard & Poor´s

2 31. leden 2017 - 17:45 Prodloužení funkčního období člena představenstva

3 31. leden 2017 - 20:10 Rating na investičním stupni od Moody´s

4 1. únor 2017 - 17:00 Rezignace místopředsedy dozorčí rady

5 10. únor 2017 - 7:00 Prezentace výsledků 2016 (angličtina)

6 18. dubna 2017 - 18:00 Rezignace předsedy dozorčí rady

7 20. dubna 2017 - 17:15 Zvolení nového člena představenstva

8 24. dubna 2017 - 13:20 Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2016

9 24. dubna 2017 - 15:05 Zvolení nových členů dozorčí rady

10 11. května 2017 - 07:00 Mezitimní výsledky za 1.čtvrtletí 2017

11 23. května 2017 - 14:30 Zvolení předsedy a místopředsedy dozorčí rady

12 10. srpna 2017 - 07:00 Pololetní prezentace 1H 2017, konsolidovaná (angličtina)

13 10. srpna 2017 - 14:30 Prodloužení funkčního období člena představenstva

14 29. srpna 2017 - 07:00 Informace o zahájení konzultací v souvislosti se správou a řízením společnosti (Corporate Governance)

15 29. srpna 2017 - 07:00 Dopis generálního ředitele a předsedy představenstva MONETA Money bank, a.s., akcionářům ohledně nevyřešených záležitostí z poslední valné hromady

16 21. září 2017 - 20:00 Pozvánka na valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., svolanou na 26. 10. 2017

17 26. října 2017 - 11:30 Zvolení nových členů dozorčí rady a člena výboru pro audit

18 7. listopadu 2017 - 18:30 Oznámení o kapitálovém požadavku na rok 2018

19 9. listopadu 2017 - 07:00 Mezitímní prezentace 3Q 2017 (vnitřní informace, angličtina)

20 7. prosince 2017 - 12:00 Strategie digitalizace služeb 2018 - 2020 (vnitřní informace, angličtina)

21 2. února 2018 - 13:30 Potvrzený rating na investičním stupni od S&P Global Ratings

Ratingová hodnocení

Aktuální hodnocení MONETA Money Bank, a.s. od předních nezávislých ratingových agentur Standard & Poor’s a Moody’s

 Ratingová agentura  Dlouhodobý  Krátkodobý  Výhled  Poslední zpráva
 Standard & Poor's  BBB  A/-2  Stabilní  19. března 2019
 Moody's  Baa2  P/-2  Pozitivní  11. ledna 2019

Spojeno s Agrobankou

Oznámení o zamítnutí návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady z října 2017

Oznámení o zamítnutí žaloby z října 2016 napadající smlouvu o prodeji Agrobanky

Vyjádření MONETA Money Bank, a.s. k nedávným útokům na její dobrou pověst

Reakce představenstva společnosti na protest podaný na řádné valné hromadě konané dne 25. dubna 2018

Stanovisko ČNB ke zveřejněným článkům týkajících se Agrobanky Praha, a.s. v likvidaci

Informace ke zveřejnění článku týkající se Agrobanky Praha, a.s. v likvidaci

Informace k probíhající likvidaci společnosti Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci

Informace ohledně žaloby Arca Capital - říjen 2016