Dividenda

Informace o dividendové politice a vyplacených dividendách

Dokumenty jsou ve formátu PDF pro Adobe Reader nebo jiný software s podporou PDF.

 

Podmínky a způsob výplaty podílu na zisku (dividendy) za rok 2018

Právo na podíl na zisku za rok 2018 má každý akcionář, který byl zapsán jako vlastník akcií MONETA Money Bank, a.s. (ISIN CZ0008040318) k rozhodnému dni 30. dubna 2019 ve výpisu z evidence emise akcií vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (dále jen „Evidence emise“). Podíl na zisku je splatný ke dni 6. června 2019.  

 

Podmínky výplaty podílu na zisku (dividendy) za rok 2018

Prohlášení o skutečném vlastnictví příjmů a daňovém domicilu

Žádost o výplatu podílu na zisku (dividenda) a refundaci daně

Odpovědi na často kladené dotazy ohledně výplaty podílu na zisku (dividendy)

 

 

Podmínky a způsob výplaty podílu na zisku (dividendy) za rok 2017

Právo na podíl na zisku za rok 2017 má každý akcionář, který byl zapsán jako vlastník akcií MONETA Money Bank, a.s. (ISIN CZ0008040318) k rozhodnému dni 2. května 2018 ve výpisu z evidence emise akcií vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (dále jen „Evidence emise“). Podíl na zisku je splatný ke dni 31. května 2018.  

MONETA Money Bank, a.s. oznamuje prodloužení lhůty pro dodání podepsaného „Prohlášení o skutečném vlastnictví a daňovém domicilu“ Komerční bance, a.s. a to z 18. května na 26. května 2018.

 

Podmínky výplaty podílu na zisku (dividendy) za rok 2017

Odpovědi na často kladené dotazy

Prohlášení o skutečném vlastnictví příjmů a daňovém domicilu

Žádost o refundaci srážkové daně

 

 

Podmínky a způsob výplaty podílu na zisku (dividendy) za rok 2016

MONETA Money Bank, a.s. tímto v souvislosti s výplatou podílu na jejím zisku pro rok 2016 upozorňuje akcionáře, kterým byl vyplacen podíl na zisku MONETA Money Bank, a.s. za rok 2016 a kterým byla při výplatě podílu na zisku uplatněna srážková daň ve výši 35%, že mohou při splnění podmínek stanovených českým a mezinárodním právem požádat Komerční banku, a.s. (pověřenou společnosti MONETA Money Bank, a.s. k výplatě podílu na zisku) o refundaci (vrácení) příslušné části srážkové daně. Žádost o refundaci srážkové daně společně s Prohlášením o skutečném vlastnictví příjmů a daňovém domicilu musí být nejpozději dne 15. prosince 2020 doručena Komerční bance na adresu:

Komerční banka, a.s.

Gabriela Charezinska

Václavské náměstí 42 114 07 Praha 1.

Žádost o refundaci srážkové daně

Prohlášení o skutečném vlastnictví příjmů a daňovém domicilu

Bližší podmínky pro podání žádosti o refundaci srážkové daně jsou uvedeny v podmínkách výplaty podílu na zisku za rok 2016.

Podmínky výplaty podílu na zisku (dividendy) za rok 2016

Odpovědi na často kladené dotazy