Valná hromada

Informace a dokumenty k valným hromadám - právě probíhajícím i minulým

 

Zápis z jednání řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s. konané dne 24. dubna 2019

Zápis z jednání řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s. konané dne 24. dubna 2019

Výsledky řádné valné hromady

Výsledky řádné valné hromady MONETA Money Bank,a.s.

Zápis z jednání řádné valné hromady konané dne 24. dubna 2019 bude zveřejněn do 15 dnů od data konání řádné valné hromady. Bližší informace k této řádné valné hromadě naleznete ve vydané tiskové zprávě.
Pro vnitřní informace uveřejněné v souvislosti s touto řádnou valnou hromadou přejděte na záložku Aktuální informace / Vnitřní informace.

Informace pro akcionáře účastnící se řádné valné hromady společnosti MONETA Money Bank, a.s., dne 24. 4. 2019

Informace pro akcionáře účastnící se řádné valné hromady společnosti MONETA Money Bank, a.s.,
dne 24. 4. 2019

Informace o zpracování osobních údajů akcionářů a jejich zástupců v souvislosti s konáním řádné valné hromady

Klíčová data k řádné valné hromadě společnosti MONETA Money Bank, a.s., konané dne 24. 4. 2019

Pozvánka na řádnou valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., konanou dne 24. 4. 2019

Pozvánka na řádnou valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., dne 24. 4. 2019

Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na řádné valné hromadě MONETA Money Bank, a.s., dne 24. 4. 2019

Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na řádné valné hromadě MONETA Money Bank, a.s.,
dne 24. 4. 2019

Dokumenty k pořadu jednání řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s., konané dne 24. 4. 2019

Bod pořadu jednání Název bodu pořadu jednání  
Bod 1 Schválení jednacího řádu valné hromady Stáhnout soubor
Bod 3 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s., a stavu jejího majetku za rok 2018; souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů Stáhnout soubor
Bod 4 Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2018; vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2018, k řádné individuální účetní závěrce za rok 2018 a k návrhu na rozdělení zisku  Stáhnout soubor
Bod 5 Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti v roce 2018 Stáhnout soubor
Bod 6 Schválení řádné konsolidované účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2018 Stáhnout soubor
Bod 7 Schválení řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2018 Stáhnout soubor
Bod 9 Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady volených zaměstnanci Stáhnout soubor

Zápis z jednání valné hromady MONETA Money Bank, a.s. konané dne 13. prosince 2018

Zápis z jednání valné hromady MONETA Money Bank, a.s. konané dne 13. prosince 2018

Výsledky hlasování na valné hromadě MONETA Money Bank, a.s.

Výsledky hlasování na valné hromadě MONETA Money Bank, a.s.

Doplňující informace - bod č. 3 pořadu Valné hromady - navržená změna stanov

Doplňující informace - bod č. 3 pořadu Valné hromady - navržená změna stanov

Informace pro akcionáře účastnící se valné hromady společnosti MONETA Money Bank, a.s., dne 13. 12. 2018

Informace pro akcionáře účastnící se valné hromady společnosti MONETA Money Bank, a.s., dne 13. 12. 2018

Pozvánka na valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., dne 13. 12. 2018

Pozvánka na valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., dne 13. 12. 2018

Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě MONETA Money Bank, a.s., dne 13. 12. 2018

Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě MONETA Money Bank, a.s., dne 13. 12. 2018

 

Dokumenty k pořadu jednání valné hromady MONETA Money Bank, a.s., dne 13. 12. 2018

Bod pořadu jednání Název bodu pořadu jednání  
Bod 1 Schválení jednacího řádu valné hromady Stáhnout soubor
Bod 3 Rozhodnutí o změně stanov MONETA Money Bank, a.s. Stáhnout soubor

Odpověď MONETA Money Bank na dopis od Petrus Advisers Ltd.

Odpověď MONETA Money Bank na dopis od Petrus Advisers Ltd.

Zápis z jednání řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s. konané dne 25. dubna 2018

Zápis z jednání řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s. konané dne 25. dubna 2018

Vysvětlení poskytnutá MONETA Money Bank, a.s. k žádosti o vysvětlení předložené akcionářem PERRY MEDIA s.r.o.

Vysvětlení k žádosti o vysvětlení předložené akcionářem PERRY MEDIA s.r.o.

Reakce představenstva společnosti na protest podaný na řádné valné hromadě konané dne 25. dubna 2018

Reakce představenstva společnosti na protest podaný na řádné valné hromadě konané dne 25. dubna 2018

Výsledky řádné valné hromady

Výsledky řádné valné hromady MONETA Money Bank,a.s.

Pro vnitřní informace uveřejněné v souvislosti s valnou hromadou dne 25. dubna 2018 přejděte na záložku Vnitřní informace.

 

Informace pro akcionáře účastnící se řádné valné hromady společnosti MONETA Money Bank, a.s., dne 25. 4. 2018

Informace pro akcionáře účastnící se řádné valné hromady společnosti MONETA Money Bank, a.s.,
dne 25. 4. 2018

Informace k řádné valné hromadě MONETA Money Bank, a.s. v roce 2018

Informace k řádné valné hromadě MONETA Money Bank, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., dne 25. 4. 2018

Pozvánka na řádnou valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., dne 25. 4. 2018

Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na řádné valné hromadě MONETA Money Bank, a.s., dne 25. 4. 2018

Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na řádné valné hromadě MONETA Money Bank, a.s., dne 25. 4. 2018

Dokumenty k pořadu jednání řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s., dne 25. 4. 2018

Bod pořadu jednání Název bodu pořadu jednání  
Bod 1 Schválení jednacího řádu valné hromady Stáhnout soubor
Bod 3 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s., a stavu jejího majetku za rok 2017; souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů Stáhnout soubor
Bod 4 Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2017; vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2017, k řádné individuální účetní závěrce za rok 2017 a k návrhu na rozdělení zisku  Stáhnout soubor
Bod 5 Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2017 Stáhnout soubor
Bod 6 Schválení řádné konsolidované účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2017 Stáhnout soubor
Bod 7 Schválení řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2017 Stáhnout soubor

Zápis z jednání valné hromady MONETA Money Bank, a.s. konané dne 26. října 2017

Zápis z jednání valné hromady MONETA Money Bank, a.s.

Výsledky hlasování na řádné valné hromadě

Výsledky hlasování na řádné valné hromadě MONETA Money Bank, a.s.

Pro vnitřní informace uveřejněné v souvislosti s valnou hromadou konanou dne 26. října 2017 přejděte na záložku Vnitřní informace.

Protinávrh akcionáře se stanoviskem představenstva a dozorčí rady

Protinávrh akcionáře Arca Capital Bohemia, a.s.

Přílohy 1 – 10 protinávrhu akcionáře Arca Capital Bohemia, a.s.

Stanovisko představenstva MONETA Money Bank, a.s. k protinávrhu Arca Capital Bohemia, a.s.

Stanovisko dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s. k protinávrhu Arca Capital Bohemia, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., svolanou na 26. 10. 2017

Pozvánka na valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., svolanou na 26. 10. 2017

Informace pro akcionáře účastnící se valné hromady MONETA Money Bank, a.s., svolané na 26. 10. 2017

Informace pro akcionáře účastnící se valné hromady MONETA Money Bank, a.s., svolané na 26. 10. 2017

Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě MONETA Money Bank, a.s., svolané na 26. 10. 2017

Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě MONETA Money Bank, a.s., svolané na 26. 10. 2017

 

Dokumenty k pořadu  valné hromady MONETA Money Bank, a.s., svolané na 26. 10. 2017

Bod
pořadu
valné hromady
Název bodu pořadu valné hromady  
Bod 1 Schválení jednacího řádu valné hromady Download File
Bod 3 Volba členů dozorčí rady (životopisy kandidátů navržených do funkce člena dozorčí rady) Download File
Bod 4 Volba člena výboru pro audit (životopis kandidáta navrženého do funkce člena výboru pro audit) Download File
Bod 5 Schválení vnitřního předpisu ve věci odměňování členů dozorčí rady a vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Download File
Bod 6 Schválení vnitřního předpisu ve věci odměňování členů výboru pro audit a vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit Download File

Zápis z jednání řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s.

Zápis z jednání řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s.

Výsledky řádné valné hromady

Výsledky řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s.

 

Pro vnitřní informace uveřejněné v souvislosti s valnou hromadou dne 24. dubna 2017 přejděte na záložku Vnitřní informace.

 

V souvislosti s řádnou valnou hromadou společnosti MONETA Money Bank, a.s. (dále jen „společnost“), která se bude konat dne 24. 4. 2017, společnost sděluje, že rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti, jakož i rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku společnosti, je 13. 4. 2017. Právo účastnit se valné hromady společnosti a právo na podíl na zisku společnosti (v rozsahu schváleném valnou hromadou společnosti) má akcionář společnosti uvedený ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti ke dni 13. 4. 2017.

 

Návrh akcionáře se stanoviskem představenstva

Návrh EAST CAPITAL a stanovisko představenstva MONETA Money Bank, a.s.

Organizační pokyny pro účast na valné hromadě

Organizační pokyny pro účast na valné hromadě

Protinávrh a návrh akcionářů se stanoviskem představenstva

Protinávrh a návrh Wood & Company Financial Services, a.s. a Restituční s.r.o. a stanovisko představenstva MONETA Money Bank, a.s.

Informace pro účastníky řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s., dne 24. 4. 2017

Informace pro účastníky řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s., dne 24. 4. 2017

Pozvánka na řádnou valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., dne 24. 4. 2017

Pozvánka na řádnou valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., dne 24. 4. 2017

Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na řádné valné hromadě MONETA Money Bank, a.s., dne 24. 4. 2017

Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na řádné valné hromadě MONETA Money Bank, a.s., dne 24. 4. 2017

Dokumenty k pořadu jednání řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s., dne 24. 4. 2017

Bod pořadu jednání Název bodu pořadu jednání  
Bod 1 Schválení jednacího řádu valné hromady Stáhnout soubor
Bod 3 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s., a stavu jejího majetku za rok 2016; souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů; zpráva o vztazích za rok 2016 Stáhnout soubor
Bod 4 Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2016; vyjádření dozorčí rady k řádné individuální účetní závěrce za rok 2016, k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2016 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2016; stanovisko dozorčí rady k výsledkům přezkumu zprávy o vztazích za rok 2016 Stáhnout soubor
Bod 5 Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2016 Stáhnout soubor
Bod 6 Schválení řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2016 Stáhnout soubor
Bod 7 Schválení řádné konsolidované účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2016 Stáhnout soubor
Bod 10 Rozhodnutí o změně stanov MONETA Money Bank, a.s. Stáhnout soubor
Bod 14 Volba členů dozorčí rady (životopisy osob navržených do funkce člena dozorčí rady) Stáhnout soubor
Bod 16 Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady Stáhnout soubor

Dokumenty jsou ve formátu PDF pro Adobe Reader nebo jiný software s podporou PDF.