Představenstvo společnosti

Představenstvo řídí činnost společnosti, přísluší mu obchodní vedení společnosti a zastupuje společnost ve všech záležitostech

Členové představenstva jsou voleni dozorčí radou na dobu čtyř let a mohou být zvoleni i v následujícím období. Členové představenstva volí a odvolávají předsedu a místopředsedu představenstva společnosti. Žádný ze členů představenstva nemůže být zároveň i členem dozorčí rady a výboru pro audit.

 

Tomáš Spurný

Předseda představenstva

Tomáš Spurný je držitelem bakalářského titulu z New York University a titulu MBA z Columbia School of Business. Svoji kariéru odstartoval ve společnosti v McKinsey and Company a má rozsáhlé zkušenosti z vedoucích funkcí v bankovním a finančním sektoru. Jako generální ředitel a finanční ředitel působil ve velkých bankách střední a východní Evropy, včetně CIB Bank v Maďarsku, společnostech PPF, Komerční banka, CCS v České republice a dále ve VÚB a.s. Banka Intesa Sanpaolo na Slovensku. Mezi roky 2012-2015 zastával pozici generálního ředitele největší rumunské banky BCR. Od října 2015 je Chief Executive Officer a předsedou představenstva MONETA Money Bank, a.s.

Foto ke stažení (0,7 MB)

Obrazek

Carl Normann Vökt

Místopředseda představenstva

Carl Normann Vökt vystudoval Karl Franzens University v rakouském Grazu se specializací na finance a marketing. Věnoval se také studiu španělštiny, kterou studoval na Národní autonomní univerzitě v Mexico City. Od roku 2004 působil jako Chief Risk Officer v BPH Bank v Polsku. Během své sedmileté kariéry v BPH Bank nasbíral mnoho zkušeností s řízením, modelováním a upisováním rizik. V posledních třech letech se profesně zaměřil především na řízení rizik v segmentech velkých firem, SME i u retailových klientů. Působil v představenstvech i dozorčích radách několika firem a podílel se také na realizaci bankovních fúzí (např. PBK a BPH). Od listopadu 2012 zastává pozici Chief Risk Officer a od ledna 2013 je členem představenstva MONETA Money Bank, a.s.

 

Foto ke stažení (0.5 MB)

Jan Friček

Člen představenstva

Jan Friček vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, fakultu Finance a účetnictví a je držitelem titulu FCCA. Od roku 2004 do roku 2009 působil v auditu ve společnosti Deloitte. Jan Friček pracuje v MONETA Money Bank, a.s. od roku 2009, kde během této doby zastával v rámci divize Finance řadu vedoucích pozic. Konkrétně působil v manažerské roli v oddělení Finančního plánování a analýz či zastával pozici technického kontrolera. Od roku 2016 je jednatelem a finančním ředitelem dceřiné společnosti MONETA Leasing s.r.o. a od roku 2018 je finančním ředitelem dceřiné společnosti MONETA Auto s.r.o. Od března 2019 působí na pozici Chief Financial Officer MONETA Money Bank, a.s., a je členem představenstva MONETA Money Bank, a.s.
 

Foto ke stažení (1.7 MB)

Albert Piet van Veen

Člen představenstva

Albert Piet van Veen vystudoval obchod a management (Management Science and Business Engineering) na Technické univerzitě v Eindhovenu, a obor logistických a distribučních systémů (Logistical and Physical Distribution Systems) na Technické univerzitě na Krétě. Během své více než dvacetileté profesní kariéry získal praktické zkušenosti v telekomunikacích, bankovnictví a pojišťovnictví v několika různých zemích. V ING, kde působil osm let, zastával pozici CIO a byl zodpovědný za oddělení ING pojišťovny od mateřské korporace, její přeměnu na NN a uvedení na burzu. Do MONETA Money Bank, a.s., přišel z pozice Chief Digital Officer ve skupině Schiphol. Zde vedl digitální transformaci, zajišťoval akceleraci digitálních služeb a společně s týmem inovátorů zkoumal nové technologie, které umožnily letišti Schiphol najít inovativní obchodní modely a stát se tím nejlepším digitálním letištěm na světě. V Bance má opět na starosti digitální transformaci a je zodpovědný za divizi IT, Centrum sdílených služeb a Project Management Office. Od května 2017 zastává roli COO, Chief Operating Officer, a je členem představenstva MONETA Money Bank, a.s.

Foto ke stažení (38 kB)

Jan Novotný

Člen představenstva

Jan Novotný pracuje v MONETA Money Bank, a.s., již od roku 2003, od té doby působil na několika pozicích. Začínal jako analytik komerčního bankovnictví, později se stal manažerem data týmu, vedl také vývoj produktů a nakonec i celý produktový management. V roce 2007 odjel v rámci skupiny GE Capital získávat zkušenosti do Singapuru, kde zastával pozici ředitele produktů pro malé a střední podniky pro oblast jihovýchodní Asie (Singapur, Filipíny, Thajsko, Čína). V následujícím roce se vrátil zpět do České republiky, kde postupně pracoval jako manažer segmentu mikro a malých podniků a posléze i jako ředitel celého segmentu malých a středních firem. Od května 2013 zastává pozici Chief Commercial Banking Officer a od prosince 2013 je členem představenstva MONETA Money Bank, a.s.

Foto ke stažení (0.6MB)