MONETA Money Bank, a.s.

MONETA Money Bank, a.s. ("Společnost" a společně se svými ovládanými společnostmi dále jen "Skupina") patří v České republice mezi vedoucí a rostoucí poskytovatele bankovních a finančních služeb spotřebitelům a klientům v segmentu malých a středních podniků. Společnost má zavedenou pozici na českém trhu retailových finančních produktů a rostoucí postavení v segmentu úvěrů pro malé a střední podniky. Společnost má univerzální bankovní licenci a poskytuje širokou škálu finančních služeb a produktů se zaměřením na retailové klienty a malé a střední podniky.

Společnost se sídlem v Praze provozuje 4. největší celostátní distribuční sít 232 poboček a 648 bankomatů. Je tak významně zastoupena v menších městech a obcích s relativně nízkou dostupností bankovních služeb. Svoji podnikatelskou činnost provozuje i prostřednictvím sítě alternativních distribučních kanálů, kterou tvoří například internetové bankovnictví, call centrum, více než 1 300 prodejců automobilů, několik desítek finančních zprostředkovatelů a přes 4 000 leasingových partnerů (a to vše k 30. září 2016). Skupina obsluhovala více jak 1 milion retailových a korporátních klientů (tj. přibližně 10% populace České republiky). Hmotný kapitál Skupiny k 30. červnu 2017 činil 22,9 miliardy Kč.

Skupina má dvě hlavní divize, a to retailovou divizi a komerční divizi. Tyto divize se liší produkty a službami, které nabízejí, přičemž klienti jsou obsluhováni jednou nebo druhou divizí podle toho, jaké produkty a služby jsou jim poskytovány. Retailová divize k 30. červnu 2017 poskytovala finanční služby téměř jednomu milionu aktivních klientů s celkovými čistými pohledávkami za klienty ve výši 57,8 miliardy Kč, což představovalo přibližně 49 procent celkových čistých pohledávek Skupiny. Hlavními produkty této divize jsou:

 • Vkladové produkty: běžné účty, spořicí účty, termínované vklady a produkty transakčního bankovnictví včetně platebních služeb a debetních karet;
 • Úvěrové produkty: retailové (spotřebitelské) úvěry, kreditní karty, kontokorenty, hypotéky a úvěry na koupi automobilu;
 • Leasingové produkty: leasing automobilů; a
 • Ostatní doplňkové produkty jako prodej pojistných produktů a produktů investičních fondů.

Komerční divize k 30. červnu 2017 poskytovala finanční služby přibližně 100 000 aktivním klientům s čistými pohledávkami za klienty ve výši 59,7 miliard Kč, což představovalo 51 procent celkových čistých pohledávek Skupiny za klienty. Hlavními produkty této divize jsou:

 • Vkladové produkty: běžné účty, spořicí účty a termínované vklady;
 • Úvěrové produkty: termínované úvěry, provozní úvěry a leasingové produkty; a
 • Ostatní doplňkové produkty jako provádění domácích a zahraničních plateb, zprostředkování pojištění, finanční makléřství a obchodní bankovnictví

Strategie

 • Strategií Skupiny je i nadále udržovat a rozvíjet aktivitu v retailovém segmentu a současně významně posílit postavení v segmentu malých a středních podniků.
 • Skupina tak zamýšlí postupně měnit celkový obchodní mix, diverzifikovat zdroje příjmů a dosáhnout postavení vedoucí banky pro malé podniky na českém trhu.
 • Skupina plánuje udržet a posílit svojí pozici v retailovém segmentu skrze pokračující zaměření na úspěšnou cenovou politiku, akvizici nových klientů a rozvoj kapacit v oblasti řízení rizika, a to vše za účelem podpory růstu v oblasti nezajištěných spotřebitelských úvěrů a rozvoje nabídky hypotečních produktů. Skupina i nadále plánuje využívat příležitostí ke cross-sellingu a prohlubovat obchodní vztahy se středně velkými komerčními klienty, a to zejména využitím své jedinečné pozice poskytovatele bankovních služeb v zemědělském sektoru a příležitostí ke cross-sellingu klientům, kteří využívají leasingových produktů Skupiny.
 • Za účelem dalšího organického růstu plánuje Skupina významně navýšit úsilí vedoucí k maximalizaci využití své současné klientské základy, produktů a nabídky služeb. Klíčovým cílem růstu je rozvoj dlouhodobých bankovních vztahů a zajištění přístupu malých podniků k řešením a službám v oblasti platebního styku (value-based payments), řízení likvidity a financování.