Vztahy s investory

Tato sekce obsahuje všechny povinně uveřejňované informace dle zákona č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovem trhu

O nás

MONETA Money Bank, a.s. je vedoucí bankou na trhu spotřebitelského financování a rozvíjející se bankou v segmentu malého a středního podnikání v České republice

Více

Kontakt

Linda Kavanová

Tel.: +420 224 442 549
investors@moneta.cz

Zveřejňování vnitřních infomací

Povinné zveřejňování vnitřních informací v souladu se zákonem č.256/2004 Sb.

Více

IR kalendář

Kalendář s událostmi a akcemi významnými pro investory

Více

Aktuální informace

Finanční zprávy a prezentace, povinně uveřejňované informace a ostatní informace

Více

IPO Dokumenty

Informace k nabídce a přijetí těchto akcií k obchodování na primárním trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Více

Informace o akciích

Základní informace o našich akciích a o akcionářské struktuře

Více

Valné hromady

Oznámení, návrhy usnesení a usnesení Valných hromad společnosti

Více