Seznam externích analytiků

Seřazeno abecedně dle společnosti
SpolečnostAnalytik
CitigroupSimon Nellis
Erste GroupThomas Unger
Fio BankaJiří Kostka
HSBC BankAndrzej Nowaczek
Ipopema SecuritiesMarta Czajkowska-Baldyga
J&T BankaMilan Lávička
J.P. MorganMehmet Sevim
Komerční bankaBohumil Trampota
mBankMichal Konarski
Patria FinanceMichal Křikava
PekaoJerzy Kosiński
PKO BP SecuritiesRobert Brzoza
Wood & CompanyMarta Jeżewska-Wasilewska

 

Poznámka: Výše uvedení analytici pokrývají podle našich informací společnost MONETA Money Bank, a.s. Jejich seznam nemusí být úplný a může se v čase měnit. MONETA Money Bank, a.s., bude seznam pravidelně aktualizovat podle dostupnosti informací. Upozorňujeme, že jakékoli názory, odhady nebo předpovědi těchto analytiků na výkonnost společnosti MONETA Money Bank, a.s., nejsou názory, předpověďmi nebo prognózami společnosti MONETA Money Bank, a.s., nebo jejího vedení. Poskytnutí výše uvedeného seznamu a informací neznamená, že se MONETA Money Bank, a.s., s těmito informacemi, závěry či doporučeními ztotožňuje nebo s nimi souhlasí. Zároveň MONETA Money Bank, a.s., nepřejímá jakoukoli odpovědnost za úplnost, aktuálnost, přesnost nebo výběr těchto informací. MONETA Money Bank, a.s., neposkytuje detailní zprávy výše uvedených analytiků ani odůvodnění jejich doporučení.

Přehled cílových cen a doporučení

Seřazeno dle cílové ceny. Datum poslední aktualizace: 12. srpna 2022
SpolečnostAnalytikDoporučeníCílová cena (Kč)Datum posledního reportu
Fio BankaJiří Kostkakoupit117,031. květen 2022
J.P. MorganMehmet Sevimneutrální115,028. červenec 2022
Komerční bankaBohumil Trampotakoupit109,728. červenec 2022
J&T BankaMilan Lávičkakoupit109,012. srpen 2022
Wood & CompanyMarta Jezewska-Wasilewskadržet105,628. červenec 2022
Ipopema SecuritiesMarta Czajkowska-Baldygakoupit103,626. červenec 2021
Erste BankThomas Ungerdržet102,016. prosinec 2021
PekaoJerzy Kosińskidržet100,528. březen 2022
mBankMichal Konarskiakumulovat95,58. červenec 2022
HSBCAndrzej Nowaczekdržet95,029. červenec 2022
Patria FinanceMichal Křikavakoupit94,031. květen 2022
CitigroupSimon Nellisneutrální92,028. červenec 2022
PKO BP SecuritiesRobert Brzozadržet82,95. srpen 2022
Průměr  101,7 
Medián  102,0 
Minimum  82,9 
Maximum  117,0 

 

Poznámka: Výše uvedení analytici pokrývají podle našich informací společnost MONETA Money Bank, a.s. Jejich seznam nemusí být úplný a může se v čase měnit. MONETA Money Bank, a.s., bude seznam pravidelně aktualizovat podle dostupnosti informací. Upozorňujeme, že jakékoli názory, odhady nebo předpovědi těchto analytiků na výkonnost společnosti MONETA Money Bank, a.s., nejsou názory, předpověďmi nebo prognózami společnosti MONETA Money Bank, a.s., nebo jejího vedení. Poskytnutí výše uvedeného seznamu a informací neznamená, že se MONETA Money Bank, a.s., s těmito informacemi, závěry či doporučeními ztotožňuje nebo s nimi souhlasí. Zároveň MONETA Money Bank, a.s., nepřejímá jakoukoli odpovědnost za úplnost, aktuálnost, přesnost nebo výběr těchto informací. MONETA Money Bank, a.s., neposkytuje detailní zprávy výše uvedených analytiků ani odůvodnění jejich doporučení.

Porovnání skutečných výsledků MONETA Money Bank, a.s., s odhady analytiků

Ukazatel (mil. Kč)Výsledky za 1H 2022Konsenzus
MinPrůměrMax# přispívajících analytiků
Čistý výnos z úroků4 8814 8374 8994 97512
Čistý výnos z poplatků a provizí1 0611 0061 0361 06812
Ostatní výnosy14810516920712
Celkové provozní výnosy6 0906 0206 1046 19012
Celkové provozní náklady-2 795-2 952-2 818-2 77212
Zisk před zdaněním a náklady na riziko3 2953 2023 2863 39312
Náklady na riziko2504516130612
Čistý zisk2 8722 6582 7832 91612

 

Tržní výhled Skupiny MONETA a jeho předpoklady a omezení

Datum zveřejnění: 4. února 2022

Střednědobý tržní výhled 2022 – 2025

Ukazatel2022202320242025CAGR 2022-2025
Celkové provozní výnosy (Kč)≥12,0 mld.≥12,5 mld.≥13,2 mld.≥13,8 mld.4,8 %
Celkové provozní náklady (Kč)≤5,7 mld.≤5,8 mld.≤5,9 mld.≤6,1 mld.2,3 %
Zisk před zdaněním a náklady na riziko (Kč)≥6,3 mld.≥6,7 mld.≥7,3 mld.≥7,7 mld.6,9 %
Náklady na riziko (bps)20-4025-4535-5540-60n/a
Efektivní daňová sazba~20 %~20 %~20 %~20 %n/a
Čistý zisk (Kč)≥4,4 mld.≥4,6 mld.≥4,8 mld.≥4,9 mld.3,7 %
Zisk na akcii (Kč)≥8,6≥9,0≥9,4≥9,63,7 %
Dividenda na akcii (Kč)1≥6,8≥7,2≥7,5≥7,63,7 %
Návratnost hmotného kapitálu2≥16,0 %≥16,0 %≥16,0 %≥16,0 %n/a


1) V závislosti na korporátních a regulatorních omezeních a omezení ze strany regulátora. Odhadovaná výše dividendy na akcii je založena na předpokládaném výplatním poměru ve výši 80 %.
2) Poměr čistého zisku za účetní období a hmotného kapitálu.

Klíčové předpoklady pro střednědobý výhled

Předpoklady2022202320242025
Růst HDP3,5 %3,8 %3,2 %2,8 %
Nezaměstnanost2,8 %2,7 %2,6 %2,6 %
Inflace5,6 %2,1 %2,0 %2,0 %
2týdenní REPO sazba4,5 %3,6 %2,9 %2,6 %
1M PRIBOR4,7 %3,8 %3,0 %2,7 %
CZK/EUR24,1823,9523,8523,85

 

Předpoklady pro růst úvěrů a vkladů

Portfolio výkonných úvěrů v hrubé výši (mld. Kč)20212022F2023F2024F2025FCAGR 2021-2025
Retail174,8189,1206,2223,1238,58,1 %
Komerční80,979,481,284,186,71,7 %
Celkem255,7268,6287,5307,2325,26,2 %

 

Klientské vklady (mld. Kč)20212022F2023F2024F2025FCAGR 2021-2025
Retail217,2239,3259,2277,2292,87,8 %
Komerční67,768,369,571,473,22,0 %
Celkem284,8307,6328,7348,5366,06,5 %

 

Důležitá upozornění pro prognózy budoucího vývoje

Prognóza budoucího vývoje může obsahovat odhady, předpovědi a cíle a další prognózy budoucího vývoje vztahující se ke střednědobému tržnímu výhledu, pokud jde o ziskovost, náklady, majetek, kapitálovou pozici, finanční situaci, provozní výsledky, dividendy a podnikání Skupiny MONETA. Prognóza budoucího vývoje předpokládá čistě organický růst bez jakékoliv potenciální akvizice.

Veškeré prognózy budoucího vývoje významným způsobem vycházejí z řady předpokladů a subjektivních posouzení, které se mohou nebo nemusí ukázat jako správné. Nelze proto zaručit, že prognózy budoucího vývoje budou skutečně naplněny nebo že prognózy budoucího vývoje jsou v jakémkoliv ohledu kompletní nebo správné. Předpoklady pro prognózy budoucího vývoje se mohou ukázat jako nesprávné a zahrnují v sobě známá a neznámá rizika, nejistoty, nepředvídané události a další významné faktory, z nichž jsou mnohé mimo kontrolu Skupiny. Skutečně dosažené hodnoty, výsledky, výkony nebo jiné budoucí události nebo podmínky se mohou významným způsobem lišit od těch uvedených, předpokládaných a/nebo použitých při přípravě prognóz budoucího vývoje v důsledku mnoha rizik, nejistot a dalších faktorů. Jakékoli prognózy budoucího vývoje uvedené na těchto stránkách jsou platné k datu zveřejněné. Společnost MONETA Money Bank, a.s. nepřebírá a nenese jakoukoliv povinnost aktualizovat tyto prognózy, pokud by se okolnosti nebo předpoklady, očekávání nebo názory vedení ve vztahu k těmto prognózám měly změnit, ledaže by takovou aktualizaci vyžadovaly platné právní předpisy. Z těchto důvodů upozorňujeme čtenáře této sekce „Externí analytici“, aby na tyto prognózy nespoléhali.