Seznam externích analytiků

Seřazeno abecedně dle společnosti
Společnost Analytik
Citigroup Andrzej Powierza
Erste Group Thomas Unger
Fio Banka Karel Nedvěd
Goldman Sachs Mikhail Butkov
Ipopema Securities Marta Czajkowska-Baldyga
J&T Banka Milan Lávička
J.P. Morgan Mehmet Sevim
Komerční banka Bohumil Trampota
mBank Michal Konarski
Patria Finance Michal Křikava
Pekao Michal Fidelus
PKO BP Securities Robert Brzoza
Wood & Company Marta Jeżewska-Wasilewska

 

Poznámka: Výše uvedení analytici pokrývají podle našich informací společnost MONETA Money Bank, a.s. Jejich seznam nemusí být úplný a může se v čase měnit. MONETA Money Bank, a.s., bude seznam pravidelně aktualizovat podle dostupnosti informací. Upozorňujeme, že jakékoli názory, odhady nebo předpovědi těchto analytiků na výkonnost společnosti MONETA Money Bank, a.s., nejsou názory, předpověďmi nebo prognózami společnosti MONETA Money Bank, a.s., nebo jejího vedení. Poskytnutí výše uvedeného seznamu a informací neznamená, že se MONETA Money Bank, a.s., s těmito informacemi, závěry či doporučeními ztotožňuje nebo s nimi souhlasí. Zároveň MONETA Money Bank, a.s., nepřejímá jakoukoli odpovědnost za úplnost, aktuálnost, přesnost nebo výběr těchto informací. MONETA Money Bank, a.s., neposkytuje detailní zprávy výše uvedených analytiků ani odůvodnění jejich doporučení.

Přehled cílových cen a doporučení

Seřazeno dle cílové ceny. Datum poslední aktualizace: 7. května 2024

 

Společnost Analytik Doporučení Cílová cena (Kč) Datum posledního reportu
J&T Banka Milan Lávička koupit 117,0 24. listopad 2023
Citigroup Andrzej Powierza koupit 111,0 19. únor 2024
J.P. Morgan Mehmet Sevim neutrální 110,0 2. únor 2024
mBank Michal Konarski koupit 110,0 6. květen 2024
Pekao Adam Motala držet 107,5 18. březen 2024
Erste Bank Thomas Unger držet 105,0 22. duben 2024
Fio Banka Karel Nedvěd akumulovat 104,0 9. leden 2024
Ipopema Securities Marta Czajkowska-Baldyga koupit 103,6 26. červenec 2021
Komerční banka Bohumil Trampota koupit 102,8 19. říjen 2023
Goldman Sachs Mikhail Butkov neutrální 102,0 7. únor 2024
PKO BP Securities Robert Brzoza držet 101,2 23. leden 2024
Patria Finance Michal Křikava držet 100,0 19. leden 2024
Wood & Company Marta Jezewska-Wasilewska držet 90,1 11. červenec 2023
Průměr     104,9  
Medián     104,0  
Minimum     90,1  
Maximum     117,0  

 

Poznámka: Výše uvedení analytici pokrývají podle našich informací společnost MONETA Money Bank, a.s. Jejich seznam nemusí být úplný a může se v čase měnit. MONETA Money Bank, a.s., bude seznam pravidelně aktualizovat podle dostupnosti informací. Upozorňujeme, že jakékoli názory, odhady nebo předpovědi těchto analytiků na výkonnost společnosti MONETA Money Bank, a.s., nejsou názory, předpověďmi nebo prognózami společnosti MONETA Money Bank, a.s., nebo jejího vedení. Poskytnutí výše uvedeného seznamu a informací neznamená, že se MONETA Money Bank, a.s., s těmito informacemi, závěry či doporučeními ztotožňuje nebo s nimi souhlasí. Zároveň MONETA Money Bank, a.s., nepřejímá jakoukoli odpovědnost za úplnost, aktuálnost, přesnost nebo výběr těchto informací. MONETA Money Bank, a.s., neposkytuje detailní zprávy výše uvedených analytiků ani odůvodnění jejich doporučení.

Porovnání skutečných výsledků MONETA Money Bank, a.s., s odhady analytiků

Ukazatel (mil. Kč) Výsledky za 1Q 2024 Konsenzus
Min Průměr Max # přispívajících analytiků
Čistý výnos z úroků 2 075 1 928 2 092 2 160 13
Čistý výnos z poplatků a provizí 740 639 680 716 13
Ostatní výnosy 302 139 232 271 13
Celkové provozní výnosy 3 117 2 814 3 004 3 099 13
Celkové provozní náklady -1 486 -1 568 -1 515 -1 461 13
Provozní zisk 1 631 1 334 1 489 1 564 13
Náklady na riziko -135 -140 -124 -99 13
Daň z příjmů -210 -209 -194 -184 13
Čistý zisk 1 286 1 044 1 171 1 231 13

 

Tržní výhled Skupiny MONETA a jeho předpoklady a omezení

Datum zveřejnění: 2. února 2024

Střednědobý tržní výhled 2024–2028

Ukazatel 2024 2025 2026 2027 2028 CAGR 2024-2028
Celkové provozní výnosy (Kč) ≥12,4 mld. ≥12,8 mld. ≥13,5 mld. ≥14,0 mld. ≥14,5 mld. 4,0 %
Celkové provozní náklady (Kč) ≤5,8 mld. ≤5,9 mld. ≤6,0 mld. ≤6,2 mld. ≤6,3 mld. 2,1 %
Provozní zisk (Kč) ≥6,6 mld. ≥6,9 mld. ≥7,5 mld. ≥7,8 mld. ≥8,2 mld. 5,6 %
Náklady na riziko (bps) 10-30 15-35 25-45 25-45 25-45 n/a
Efektivní daňová sazba ~14,0 % ~15,0 % ~15,0 % ~15,0 % ~15,0 % n/a
Čistý zisk (Kč) ≥5,2 mld. ≥5,3 mld. ≥5,5 mld. ≥5,7 mld. ≥6,0 mld. 3,6 %
Zisk na akcii (Kč) ≥10,2 ≥10,4 ≥10,8 ≥11,2 ≥11,7 3,6 %
Návratnost hmotného kapitálu1 ≥17,0 % ≥17,0 % ≥17,0 % ≥17,0 % ≥17,0 % n/a


1) Poměr čistého zisku za účetní období a hmotného kapitálu.

Klíčové předpoklady pro střednědobý výhled

Předpoklady 2024 2025 2026 2027 2028
Růst HDP 1,2 % 2,8 % 2,8 % 2,7 % 2,5 %
Nezaměstnanost 3,0 % 3,0 % 2,9 % 2,7 % 2,5 %
Inflace 2,6 % 2,1 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %
2týdenní REPO sazba (roční průměr) 5,2 % 3,3 % 3,0 % 3,0 % 3,0 %
1M PRIBOR (roční průměr) 5,4 % 3,4 % 3,1 % 3,1 % 3,1 %
CZK/EUR 24,6 24,1 24,0 24,0 24,0

 

Předpoklady pro růst úvěrů a vkladů

Portfolio výkonných úvěrů v hrubé výši (mld. Kč) 2023 2024F 2025F 2026F 2027F 2028F CAGR 2023-2028
Retail 179,5 178,8 180,9 183,2 192,1 206,1 2,8 %
Komerční 84,4 87,5 91,3 95,7 101,7 105,9 4,6 %
Celkem 263,9 266,4 272,2 278,9 293,8 311,9 3,4 %

 

Klientské vklady (mld. Kč) 2023 2024F 2025F 2026F 2027F 2028F CAGR 2023-2028
Retail 313,2 321,3 333,9 353,7 372,1 391,1 4,5 %
Komerční 86,1 94,0 97,6 101,1 104,7 108,3 4,7 %
Celkem 399,2 415,3 431,5 454,9 476,7 499,4 4,6 %

 

Důležitá upozornění pro prognózy budoucího vývoje

Prognóza budoucího vývoje může obsahovat odhady, předpovědi a cíle a další prognózy budoucího vývoje vztahující se ke střednědobému tržnímu výhledu, pokud jde o ziskovost, náklady, majetek, kapitálovou pozici, finanční situaci, provozní výsledky, dividendy a podnikání Skupiny MONETA. Prognóza budoucího vývoje předpokládá čistě organický růst bez jakékoliv potenciální akvizice.

Veškeré prognózy budoucího vývoje významným způsobem vycházejí z řady předpokladů a subjektivních posouzení, které se mohou nebo nemusí ukázat jako správné. Nelze proto zaručit, že prognózy budoucího vývoje budou skutečně naplněny nebo že prognózy budoucího vývoje jsou v jakémkoliv ohledu kompletní nebo správné. Předpoklady pro prognózy budoucího vývoje se mohou ukázat jako nesprávné a zahrnují v sobě známá a neznámá rizika, nejistoty, nepředvídané události a další významné faktory, z nichž jsou mnohé mimo kontrolu Skupiny. Skutečně dosažené hodnoty, výsledky, výkony nebo jiné budoucí události nebo podmínky se mohou významným způsobem lišit od těch uvedených, předpokládaných a/nebo použitých při přípravě prognóz budoucího vývoje v důsledku mnoha rizik, nejistot a dalších faktorů. Jakékoli prognózy budoucího vývoje uvedené na těchto stránkách jsou platné k datu zveřejněné. Společnost MONETA Money Bank, a.s. nepřebírá a nenese jakoukoliv povinnost aktualizovat tyto prognózy, pokud by se okolnosti nebo předpoklady, očekávání nebo názory vedení ve vztahu k těmto prognózám měly změnit, ledaže by takovou aktualizaci vyžadovaly platné právní předpisy. Z těchto důvodů upozorňujeme čtenáře této sekce „Externí analytici“, aby na tyto prognózy nespoléhali.