Seznam externích analytiků

Seřazeno abecedně dle společnosti
SpolečnostAnalytik
CitigroupAndrzej Powierza
Erste GroupThomas Unger
Fio BankaKarel Nedvěd
Goldman SachsMikhail Butkov
HSBC BankAndrzej Nowaczek
Ipopema SecuritiesMarta Czajkowska-Baldyga
J&T BankaMilan Lávička
J.P. MorganMehmet Sevim
Komerční bankaBohumil Trampota
mBankMichal Konarski
Patria FinanceMichal Křikava
PekaoMichal Fidelus
PKO BP SecuritiesRobert Brzoza
Wood & CompanyMarta Jeżewska-Wasilewska

 

Poznámka: Výše uvedení analytici pokrývají podle našich informací společnost MONETA Money Bank, a.s. Jejich seznam nemusí být úplný a může se v čase měnit. MONETA Money Bank, a.s., bude seznam pravidelně aktualizovat podle dostupnosti informací. Upozorňujeme, že jakékoli názory, odhady nebo předpovědi těchto analytiků na výkonnost společnosti MONETA Money Bank, a.s., nejsou názory, předpověďmi nebo prognózami společnosti MONETA Money Bank, a.s., nebo jejího vedení. Poskytnutí výše uvedeného seznamu a informací neznamená, že se MONETA Money Bank, a.s., s těmito informacemi, závěry či doporučeními ztotožňuje nebo s nimi souhlasí. Zároveň MONETA Money Bank, a.s., nepřejímá jakoukoli odpovědnost za úplnost, aktuálnost, přesnost nebo výběr těchto informací. MONETA Money Bank, a.s., neposkytuje detailní zprávy výše uvedených analytiků ani odůvodnění jejich doporučení.

Přehled cílových cen a doporučení

Seřazeno dle cílové ceny. Datum poslední aktualizace: 18. září 2023

 

Společnost Analytik Doporučení Cílová cena (Kč) Datum posledního reportu
Fio Banka Karel Nedvěd koupit 117,0 31. květen 2022
Komerční banka Bohumil Trampota koupit 104,6 3. únor 2023
J&T Banka Milan Lávička koupit 104,0 6. únor 2023
Ipopema Securities Marta Czajkowska-Baldyga koupit 103,6 26. červenec 2021
Citigroup Andrzej Powierza koupit 102,3 18. září 2023
Pekao Michal Fidelus držet 100,5 28. březen 2022
mBank Michal Konarski koupit 95,5 3. červenec 2023
J.P. Morgan Mehmet Sevim neutrální 94,0 28. červenec 2023
Erste Bank Thomas Unger akumulovat 93,0 3. únor 2023
Wood & Company Marta Jezewska-Wasilewska držet 90,1 11. červenec 2023
HSBC Andrzej Nowaczek držet 90,0 28. červenec 2023
Goldman Sachs Mikhail Butkov neutrální 90,0 28. červenec 2023
Patria Finance Michal Křikava akumulovat 85,0 3. únor 2023
PKO BP Securities Robert Brzoza držet 84,8 24. únor 2023
Průměr     96,7  
Medián     94,7  
Minimum     84,8  
Maximum     117,0  

 

Poznámka: Výše uvedení analytici pokrývají podle našich informací společnost MONETA Money Bank, a.s. Jejich seznam nemusí být úplný a může se v čase měnit. MONETA Money Bank, a.s., bude seznam pravidelně aktualizovat podle dostupnosti informací. Upozorňujeme, že jakékoli názory, odhady nebo předpovědi těchto analytiků na výkonnost společnosti MONETA Money Bank, a.s., nejsou názory, předpověďmi nebo prognózami společnosti MONETA Money Bank, a.s., nebo jejího vedení. Poskytnutí výše uvedeného seznamu a informací neznamená, že se MONETA Money Bank, a.s., s těmito informacemi, závěry či doporučeními ztotožňuje nebo s nimi souhlasí. Zároveň MONETA Money Bank, a.s., nepřejímá jakoukoli odpovědnost za úplnost, aktuálnost, přesnost nebo výběr těchto informací. MONETA Money Bank, a.s., neposkytuje detailní zprávy výše uvedených analytiků ani odůvodnění jejich doporučení.

Porovnání skutečných výsledků MONETA Money Bank, a.s., s odhady analytiků

Ukazatel (mil. Kč)Výsledky za 1H 2023Konsenzus
MinPrůměrMax# přispívajících analytiků
Čistý výnos z úroků4 1984 0794 1354 23112
Čistý výnos z poplatků a provizí1 2791 1891 2411 27912
Ostatní výnosy39535241250412
Celkové provozní výnosy5 8725 6965 7885 84212
Celkové provozní náklady-2 917-2 993-2 896-2 84412
Provozní zisk2 9552 7952 8922 97512
Náklady na riziko-30-168-362812
Čistý zisk2 4782 2512 3892 50912

 

Tržní výhled Skupiny MONETA a jeho předpoklady a omezení

Datum zveřejnění: 27. července 2023

Střednědobý tržní výhled 2023–2027

Ukazatel20232024202520262027CAGR 2023-2027
Celkové provozní výnosy (Kč)≥12,0 mld.≥12,8 mld.≥13,1 mld.≥13,5 mld.≥14,0 mld.4,0 %
Celkové provozní náklady (Kč)≤5,7 mld.≤5,8 mld.≤5,9 mld.≤6,0 mld.≤6,1 mld.1,7 %
Provozní zisk (Kč)≥6,3 mld.≥7,0 mld.≥7,2 mld.≥7,5 mld.≥7,9 mld.6,0 %
Náklady na riziko (bps)15-3530-5035-5535-5535-55n/a
Efektivní daňová sazba~16,0 %~16,5 %~16,5 %~16,5 %~16,5 %n/a
Čistý zisk (Kč)≥4,7 mld.≥4,8 mld.≥5,0 mld.≥5,3 mld.≥5,6 mld.4,5 %
Zisk na akcii (Kč)≥9,2≥9,4≥9,8≥10,4≥11,04,5 %
Návratnost hmotného kapitálu1≥16,0 %≥16,0 %≥16,0 %≥16,0 %≥16,0 %n/a


1) Poměr čistého zisku za účetní období a hmotného kapitálu.

Klíčové předpoklady pro střednědobý výhled

Předpoklady20232024202520262027
Růst HDP0,5 %3,0 %2,8 %2,6 %2,5 %
Nezaměstnanost2,5 %2,8 %3,5 %3,0 %2,6 %
Inflace11,2 %2,1 %2,0 %2,0 %2,0 %
2týdenní REPO sazba7,0 %5,7 %3,0 %2,8 %2,8 %
1M PRIBOR7,1 %5,7 %3,1 %2,9 %2,9 %
CZK/EUR23,724,324,324,324,3

 

Předpoklady pro růst úvěrů a vkladů

Portfolio výkonných úvěrů v hrubé výši (mld. Kč)20222023F2024F2025F2026F2027FCAGR 2022-2027
Retail186,6178,3171,1175,8182,7195,81,0 %
Komerční83,483,584,586,687,888,51,2 %
Celkem270,1261,9255,5262,4270,6284,31,0 %

 

Klientské vklady (mld. Kč)20222023F2024F2025F2026F2027FCAGR 2022-2027
Retail256,3307,4324,6343,3361,5379,68,2 %
Komerční77,585,393,798,1102,5106,66,6 %
Celkem333,8392,7418,3441,4463,9486,27,8 %

 

Důležitá upozornění pro prognózy budoucího vývoje

Prognóza budoucího vývoje může obsahovat odhady, předpovědi a cíle a další prognózy budoucího vývoje vztahující se ke střednědobému tržnímu výhledu, pokud jde o ziskovost, náklady, majetek, kapitálovou pozici, finanční situaci, provozní výsledky, dividendy a podnikání Skupiny MONETA. Prognóza budoucího vývoje předpokládá čistě organický růst bez jakékoliv potenciální akvizice.

Veškeré prognózy budoucího vývoje významným způsobem vycházejí z řady předpokladů a subjektivních posouzení, které se mohou nebo nemusí ukázat jako správné. Nelze proto zaručit, že prognózy budoucího vývoje budou skutečně naplněny nebo že prognózy budoucího vývoje jsou v jakémkoliv ohledu kompletní nebo správné. Předpoklady pro prognózy budoucího vývoje se mohou ukázat jako nesprávné a zahrnují v sobě známá a neznámá rizika, nejistoty, nepředvídané události a další významné faktory, z nichž jsou mnohé mimo kontrolu Skupiny. Skutečně dosažené hodnoty, výsledky, výkony nebo jiné budoucí události nebo podmínky se mohou významným způsobem lišit od těch uvedených, předpokládaných a/nebo použitých při přípravě prognóz budoucího vývoje v důsledku mnoha rizik, nejistot a dalších faktorů. Jakékoli prognózy budoucího vývoje uvedené na těchto stránkách jsou platné k datu zveřejněné. Společnost MONETA Money Bank, a.s. nepřebírá a nenese jakoukoliv povinnost aktualizovat tyto prognózy, pokud by se okolnosti nebo předpoklady, očekávání nebo názory vedení ve vztahu k těmto prognózám měly změnit, ledaže by takovou aktualizaci vyžadovaly platné právní předpisy. Z těchto důvodů upozorňujeme čtenáře této sekce „Externí analytici“, aby na tyto prognózy nespoléhali.