Seznam externích analytiků

Seřazeno abecedně dle společnosti
SpolečnostAnalytik
CitigroupSimon Nellis
Erste GroupThomas Unger
Fio BankaKarel Nedvěd
HSBC BankAndrzej Nowaczek
Ipopema SecuritiesMarta Czajkowska-Baldyga
J&T BankaMilan Lávička
J.P. MorganMehmet Sevim
Komerční bankaBohumil Trampota
mBankMichal Konarski
Patria FinanceMichal Křikava
PekaoMichal Fidelus
PKO BP SecuritiesRobert Brzoza
Wood & CompanyMarta Jeżewska-Wasilewska

 

Poznámka: Výše uvedení analytici pokrývají podle našich informací společnost MONETA Money Bank, a.s. Jejich seznam nemusí být úplný a může se v čase měnit. MONETA Money Bank, a.s., bude seznam pravidelně aktualizovat podle dostupnosti informací. Upozorňujeme, že jakékoli názory, odhady nebo předpovědi těchto analytiků na výkonnost společnosti MONETA Money Bank, a.s., nejsou názory, předpověďmi nebo prognózami společnosti MONETA Money Bank, a.s., nebo jejího vedení. Poskytnutí výše uvedeného seznamu a informací neznamená, že se MONETA Money Bank, a.s., s těmito informacemi, závěry či doporučeními ztotožňuje nebo s nimi souhlasí. Zároveň MONETA Money Bank, a.s., nepřejímá jakoukoli odpovědnost za úplnost, aktuálnost, přesnost nebo výběr těchto informací. MONETA Money Bank, a.s., neposkytuje detailní zprávy výše uvedených analytiků ani odůvodnění jejich doporučení.

Přehled cílových cen a doporučení

Seřazeno dle cílové ceny. Datum poslední aktualizace: 24. února 2023

itigroup

SpolečnostAnalytikDoporučeníCílová cena (Kč)Datum posledního reportu
Fio BankaJan Tománekkoupit117,031. květen 2022
Komerční bankaBohumil Trampotakoupit104,63. únor 2023
J&T BankaMilan Lávičkakoupit104,06. únor 2023
Ipopema SecuritiesMarta Czajkowska-Baldygakoupit103,626. červenec 2021
PekaoMichal Fidelusdržet100,528. březen 2022
J.P. MorganMehment Sevimneutrální99,03. únor 2023
Erste BankThomas Ungerakumulovat93,03. únor 2023
CitigroupSimon Nelliskoupit90,315. únor 2023
Wood & CompanyMarta Jezewska-Wasilewskadržet87,23. únor 2023
mBankMichal Konarskikoupit86,01. prosinec 2022
Patria FinanceMichal Křikavaakumulovat85,03. únor 2023
PKO BP SecuritiesRobert Brzozadržet84,824. únor 2023
HSBCAndrzej Nowaczekdržet83,06. únor 2023
Průměr  95,2 
Medián  93,0 
Minimum  83,0 
Maximum  117,0 

 

Poznámka: Výše uvedení analytici pokrývají podle našich informací společnost MONETA Money Bank, a.s. Jejich seznam nemusí být úplný a může se v čase měnit. MONETA Money Bank, a.s., bude seznam pravidelně aktualizovat podle dostupnosti informací. Upozorňujeme, že jakékoli názory, odhady nebo předpovědi těchto analytiků na výkonnost společnosti MONETA Money Bank, a.s., nejsou názory, předpověďmi nebo prognózami společnosti MONETA Money Bank, a.s., nebo jejího vedení. Poskytnutí výše uvedeného seznamu a informací neznamená, že se MONETA Money Bank, a.s., s těmito informacemi, závěry či doporučeními ztotožňuje nebo s nimi souhlasí. Zároveň MONETA Money Bank, a.s., nepřejímá jakoukoli odpovědnost za úplnost, aktuálnost, přesnost nebo výběr těchto informací. MONETA Money Bank, a.s., neposkytuje detailní zprávy výše uvedených analytiků ani odůvodnění jejich doporučení.

Porovnání skutečných výsledků MONETA Money Bank, a.s., s odhady analytiků

Ukazatel (mil. Kč)Výsledky za 3Q 2022 YTDKonsenzus
MinPrůměrMax# přispívajících analytiků
Čistý výnos z úroků7 2087 2047 3297 41210
Čistý výnos z poplatků a provizí1 6041 5511 5981 62410
Ostatní výnosy30018622725310
Celkové provozní výnosy9 1129 0589 1539 25110
Celkové provozní náklady-4 151-4 269-4 186-4 06410
Provozní zisk4 9614 7914 9675 13610
Náklady na riziko126-152-2511510
Čistý zisk4 1233 8013 9934 13910

 

Tržní výhled Skupiny MONETA a jeho předpoklady a omezení

Datum zveřejnění: 4. února 2022

Střednědobý tržní výhled 2022 – 2025

Ukazatel2022202320242025CAGR 2022-2025
Celkové provozní výnosy (Kč)≥12,0 mld.≥12,5 mld.≥13,2 mld.≥13,8 mld.4,8 %
Celkové provozní náklady (Kč)≤5,7 mld.≤5,8 mld.≤5,9 mld.≤6,1 mld.2,3 %
Zisk před zdaněním a náklady na riziko (Kč)≥6,3 mld.≥6,7 mld.≥7,3 mld.≥7,7 mld.6,9 %
Náklady na riziko (bps)20-4025-4535-5540-60n/a
Efektivní daňová sazba~20 %~20 %~20 %~20 %n/a
Čistý zisk (Kč)≥4,4 mld.≥4,6 mld.≥4,8 mld.≥4,9 mld.3,7 %
Zisk na akcii (Kč)≥8,6≥9,0≥9,4≥9,63,7 %
Dividenda na akcii (Kč)1≥6,8≥7,2≥7,5≥7,63,7 %
Návratnost hmotného kapitálu2≥16,0 %≥16,0 %≥16,0 %≥16,0 %n/a


1) V závislosti na korporátních a regulatorních omezeních a omezení ze strany regulátora. Odhadovaná výše dividendy na akcii je založena na předpokládaném výplatním poměru ve výši 80 %.
2) Poměr čistého zisku za účetní období a hmotného kapitálu.

Klíčové předpoklady pro střednědobý výhled

Předpoklady2022202320242025
Růst HDP3,5 %3,8 %3,2 %2,8 %
Nezaměstnanost2,8 %2,7 %2,6 %2,6 %
Inflace5,6 %2,1 %2,0 %2,0 %
2týdenní REPO sazba4,5 %3,6 %2,9 %2,6 %
1M PRIBOR4,7 %3,8 %3,0 %2,7 %
CZK/EUR24,1823,9523,8523,85

 

Předpoklady pro růst úvěrů a vkladů

Portfolio výkonných úvěrů v hrubé výši (mld. Kč)20212022F2023F2024F2025FCAGR 2021-2025
Retail174,8189,1206,2223,1238,58,1 %
Komerční80,979,481,284,186,71,7 %
Celkem255,7268,6287,5307,2325,26,2 %

 

Klientské vklady (mld. Kč)20212022F2023F2024F2025FCAGR 2021-2025
Retail217,2239,3259,2277,2292,87,8 %
Komerční67,768,369,571,473,22,0 %
Celkem284,8307,6328,7348,5366,06,5 %

 

Důležitá upozornění pro prognózy budoucího vývoje

Prognóza budoucího vývoje může obsahovat odhady, předpovědi a cíle a další prognózy budoucího vývoje vztahující se ke střednědobému tržnímu výhledu, pokud jde o ziskovost, náklady, majetek, kapitálovou pozici, finanční situaci, provozní výsledky, dividendy a podnikání Skupiny MONETA. Prognóza budoucího vývoje předpokládá čistě organický růst bez jakékoliv potenciální akvizice.

Veškeré prognózy budoucího vývoje významným způsobem vycházejí z řady předpokladů a subjektivních posouzení, které se mohou nebo nemusí ukázat jako správné. Nelze proto zaručit, že prognózy budoucího vývoje budou skutečně naplněny nebo že prognózy budoucího vývoje jsou v jakémkoliv ohledu kompletní nebo správné. Předpoklady pro prognózy budoucího vývoje se mohou ukázat jako nesprávné a zahrnují v sobě známá a neznámá rizika, nejistoty, nepředvídané události a další významné faktory, z nichž jsou mnohé mimo kontrolu Skupiny. Skutečně dosažené hodnoty, výsledky, výkony nebo jiné budoucí události nebo podmínky se mohou významným způsobem lišit od těch uvedených, předpokládaných a/nebo použitých při přípravě prognóz budoucího vývoje v důsledku mnoha rizik, nejistot a dalších faktorů. Jakékoli prognózy budoucího vývoje uvedené na těchto stránkách jsou platné k datu zveřejněné. Společnost MONETA Money Bank, a.s. nepřebírá a nenese jakoukoliv povinnost aktualizovat tyto prognózy, pokud by se okolnosti nebo předpoklady, očekávání nebo názory vedení ve vztahu k těmto prognózám měly změnit, ledaže by takovou aktualizaci vyžadovaly platné právní předpisy. Z těchto důvodů upozorňujeme čtenáře této sekce „Externí analytici“, aby na tyto prognózy nespoléhali.