Upozornění pro akcionáře – nová povinnost pro právnické osoby se sídlem v České republice evidovat své skutečné majitele v českých veřejných rejstřících. Více detailů naleznete zde.

Podmínky a způsob výplaty podílu na zisku (dividendy) za rok 2022

Právo na podíl na zisku (dividendu) za rok 2022 ve výši 8 Kč na akcii má každý akcionář, který je zapsán jako vlastník akcií MONETA Money Bank, a.s. (ISIN CZ0008040318) k rozhodnému dni 2. května 2023 ve výpisu z evidence emise akcií vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Podíl na zisku je splatný ke dni 25. května 2023.

Adresa pro doručení formulářů

Komerční banka, a.s.
Gabriela Charezińská
Václavské náměstí 42
114 07 Praha 1

Podmínky a způsob výplaty podílu na zisku (dividendy) za rok 2021

Právo na podíl na zisku (dividendu) za rok 2021 ve výši 7 Kč na akcii má každý akcionář, který je zapsán jako vlastník akcií MONETA Money Bank, a.s. (ISIN CZ0008040318) k rozhodnému dni 2. května 2022 ve výpisu z evidence emise akcií vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Podíl na zisku je splatný ke dni 25. května 2022.

Podmínky a způsob výplaty podílu na zisku (dividendy) za roky 2019 a 2020

Právo na podíl na zisku (dividendu) za roky 2019 a 2020 ve výši 3 Kč na akcii má každý akcionář, který je zapsán jako vlastník akcií MONETA Money Bank, a.s. (ISIN CZ0008040318) k rozhodnému dni 27. prosince 2021 ve výpisu z evidence emise akcií vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (dále jen „Evidence emise“). Podíl na zisku je splatný ke dni 17. ledna 2022.

Adresa pro doručení formulářů

Komerční banka, a.s.
Gabriela Charezińská
Václavské náměstí 42
114 07 Praha 1

Podmínky a způsob výplaty podílu na zisku (pololetní dividendy) za rok 2019

Právo na podíl na zisku (pololetní dividendu) za rok 2019 má každý akcionář, který byl zapsán jako vlastník akcií MONETA Money Bank, a.s. (ISIN CZ0008040318) k rozhodnému dni 2. prosince 2019 ve výpisu z evidence emise akcií vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (dále jen „Evidence emise“). Podíl na zisku je splatný ke dni 17. prosince 2019.

Adresa pro doručení formulářů

Komerční banka, a.s.
Gabriela Charezińská
Václavské náměstí 42
114 07 Praha 1

Podmínky a způsob výplaty podílu na zisku (dividendy) za rok 2018

Právo na podíl na zisku za rok 2018 má každý akcionář, který byl zapsán jako vlastník akcií MONETA Money Bank, a.s. (ISIN CZ0008040318) k rozhodnému dni 30. dubna 2019 ve výpisu z evidence emise akcií vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (dále jen „Evidence emise“). Podíl na zisku je splatný ke dni 6. června 2019.

Adresa pro doručení formulářů

Komerční banka, a.s.
Gabriela Charezińská
Václavské náměstí 42
114 07 Praha 1

Podmínky a způsob výplaty podílu na zisku (dividendy) za rok 2017

Právo na podíl na zisku za rok 2017 má každý akcionář, který byl zapsán jako vlastník akcií MONETA Money Bank, a.s. (ISIN CZ0008040318) k rozhodnému dni 2. května 2018 ve výpisu z evidence emise akcií vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (dále jen „Evidence emise“). Podíl na zisku byl splatný ke dni 31. května 2018.  

MONETA Money Bank, a.s. tímto v souvislosti s výplatou podílu na jejím zisku pro rok 2017 upozorňuje akcionáře, kterým byl vyplacen podíl na zisku MONETA Money Bank, a.s. za rok 2017 a kterým byla při výplatě podílu na zisku uplatněna srážková daň ve výši 35 %, že mohou při splnění podmínek stanovených českým a mezinárodním právem požádat Komerční banku, a.s. (pověřenou společnosti MONETA Money Bank, a.s. k výplatě podílu na zisku) o refundaci (vrácení) příslušné části srážkové daně. Žádost o refundaci srážkové daně společně s Prohlášením o skutečném vlastnictví příjmů a daňovém domicilu musí být nejpozději dne 15. prosince 2021 doručena Komerční bance, a.s.

Adresa pro doručení formulářů

Komerční banka, a.s.
Gabriela Charezińská
Václavské náměstí 42
114 07 Praha 1

Podmínky a způsob výplaty podílu na zisku (dividendy) za rok 2016

Právo na podíl na zisku za rok 2016 má každý akcionář, který byl zapsán jako vlastník akcií MONETA Money Bank, a.s. (ISIN CZ0008040318) k rozhodnému dni 13. dubna 2017 ve výpisu z evidence emise akcií vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (dále jen „Evidence emise“). Podíl na zisku byl splatný ke dni 26. června 2017.

MONETA Money Bank, a.s. tímto v souvislosti s výplatou podílu na jejím zisku pro rok 2016 upozorňuje akcionáře, kterým byl vyplacen podíl na zisku MONETA Money Bank, a.s. za rok 2016 a kterým byla při výplatě podílu na zisku uplatněna srážková daň ve výši 35%, že mohou při splnění podmínek stanovených českým a mezinárodním právem požádat Komerční banku, a.s. (pověřenou společnosti MONETA Money Bank, a.s. k výplatě podílu na zisku) o refundaci (vrácení) příslušné části srážkové daně. Žádost o refundaci srážkové daně společně s Prohlášením o skutečném vlastnictví příjmů a daňovém domicilu musí být nejpozději dne 15. prosince 2020 doručena Komerční bance, a.s.

Adresa pro doručení formulářů

Komerční banka, a.s.
Gabriela Charezińská
Václavské náměstí 42
114 07 Praha 1