Dividenda

Informace o dividendové politice a vyplacených dividendách.

Upozornění pro akcionáře
Právnické osoby se sídlem v České republice mají novou povinnost evidovat své skutečné majitele v českých veřejných rejstřících.

Podmínky a způsob výplaty podílu na zisku (dividendy) za rok 2023

Právo na podíl na zisku (dividendu) za rok 2023 ve výši 9 Kč na akcii má každý akcionář, který je zapsán jako vlastník akcií MONETA Money Bank, a.s. (ISIN CZ0008040318) k rozhodnému dni 29. dubna 2024 ve výpisu z evidence emise akcií vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Podíl na zisku je splatný ke dni 21. května 2024.

Podmínky a způsob výplaty podílu na zisku (dividendy) za předchozí roky

Právo na podíl na zisku (dividendu) za příslušný finanční rok měl každý akcionář, který byl zapsán jako vlastník akcií MONETA Money Bank, a.s. (ISIN CZ0008040318) k níže uvedenému rozhodnému dni pro nárok na dividendu ve výpisu z evidence emise akcií vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Podíl na zisku (dividenda) za příslušný finanční rok byl splatný dle níže uvedeného data pro výplatu dividendy.

MONETA Money Bank, a.s., tímto v souvislosti s výplatou podílu na jejím zisku upozorňuje akcionáře, kterým byl vyplacen podíl na zisku MONETA Money Bank, a.s. za příslušný finanční rok a kterým byla při výplatě podílu na zisku uplatněna srážková daň ve výši 35 %, že mohou při splnění podmínek stanovených českým a mezinárodním právem požádat Komerční banku, a.s. (pověřenou společnosti MONETA Money Bank, a.s. k výplatě podílu na zisku) o refundaci (vrácení) příslušné části srážkové daně. Žádost o refundaci srážkové daně společně s Prohlášením o skutečném vlastnictví příjmů a daňovém domicilu musí být doručena Komerční bance, a.s., nejpozději do data uvedeného níže ve sloupci "Termín pro podání žádosti na refundaci daně".

Dividenda za finanční rok

 

Dividenda na akcii (v Kč)

Rozhodný den pro nárok na dividendu

Datum výplaty dividendy

Datum promlčení práva na dividendu

Termín pro podání žádosti na refundaci daně

 

2016
9,80
13. 4. 2017
26. 6. 2017
26. 6. 2020
15. 12. 2020
2017
8,00
2. 5. 2018
31. 5. 2018
31. 5. 2021
15. 12. 2021
2018
6,15
30. 4. 2019
6. 6. 2019
6. 6. 2022
15. 12. 2022
2019
3,30
2. 12. 2019
17. 12. 2019
17. 12. 2022
16. 12. 2022
2019 a 2020
3,00
27. 12. 2021
17. 1. 2022
17. 1. 2025
15. 12. 2025
2021
7,00
2. 5. 2022
25. 5. 2022
25. 5. 2025
15. 12. 2025
2022
8,00
2. 5. 2023
25. 5. 2023
25. 5. 2026
15. 12. 2026
2023
9,00
29. 4. 2024
21. 5. 2024
21. 5. 2027
15. 12. 2027

Adresa pro doručení formulářů

Komerční banka, a. s.
Gabriela Charezińská
náměstí Junkových 2772/1
155 00 Praha 5

Zasílání novinek

Chcete od nás dostávat aktuality? Začněte prosím s registrací zde.

Kontaktujte nás

Zavolejte nám

Napište nám