Upozornění pro akcionáře – nová povinnost pro právnické osoby se sídlem v České republice evidovat své skutečné majitele v českých veřejných rejstřících. Více detailů naleznete zde.

Valná hromada MONETA Money Bank, a.s., se konala dne 23. dubna 2024 od 10:00 hodin v sídle společnosti na adrese Vyskočilova 1442/1b, Praha 4, PSČ 140 00.

Program valné hromady zahrnoval: (i) návrh na změnu stanov spočívající v rozšíření počtu členů představenstva z pěti na šest, (ii) zprávy představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit za rok 2023, (iii) schválení konsolidované a individuální účetní závěrky za rok 2023, (iv) rozhodnutí o rozdělení zisku, (v) určení auditora k provedení povinného auditu za rok 2024, (vi) schválení zprávy o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, a (vii) schválení politiky odměňování představenstva a dozorčí rady.

Vnitřní informaci zveřejněnou v souvislosti s valnou hromadou konanou dne 23. dubna 2024 naleznete zde. Tisková zpráva vydaná k valné hromadě je uvedena zde.

  Pro vnitřní informace uveřejněné v souvislosti s valnými hromadami přejděte prosím na Vnitřní informace.