Upozornění pro akcionáře – nová povinnost pro právnické osoby se sídlem v České republice evidovat své skutečné majitele v českých veřejných rejstřících. Více detailů naleznete zde.

Vnitřní informaci zveřejněnou v souvislosti s řádnou valnou hromadou konanou dne 25. dubna 2023 naleznete zde. Tisková zpráva vydaná k řádné valné hromadě je uvedena zde.

Valná hromada MONETA Money Bank, a.s., se konala dne 25. dubna 2023 od 10:00 hodin v sídle společnosti na adrese Vyskočilova 1442/1b, Praha 4, PSČ 140 00.

Pořad valné hromady zahrnoval: (i) doplnění dozorčí rady, (ii) zprávy představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit za rok 2022, (iii) schválení konsolidované a individuální účetní závěrky za rok 2022, (iv) rozhodnutí o rozdělení zisku, (v) určení auditora k provedení povinného auditu za rok 2023, a (vi) schválení zprávy o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.

Řádná individuální účetní závěrka za rok 2022, řádná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2022, zprávy a vyjádření dozorčí rady, představenstva a výboru pro audit jsou obsaženy v konsolidované výroční finanční zprávě za rok 2022.

Klíčová data pro účast na valné hromadě a výplatu dividendy jsou uvedena v části C pozvánky na valnou hromadu.

  Pro vnitřní informace uveřejněné v souvislosti s valnými hromadami přejděte prosím na Vnitřní informace.