VALNÁ HROMADA MONETA MONEY BANK, A.S., KONANÁ DNE 2. ZÁŘÍ 2020

SDĚLENÍ AKCIONÁŘŮM A DALŠÍM ÚČASTNÍKŮM VALNÉ HROMADY OHLEDNĚ HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ PŘI ORGANIZACI VALNÉ HROMADY MONETA MONEY BANK

Sdělení MONETA Money Bank, a. s., akcionářům a dalším účastníkům valné hromady ohledně nutných hygienických opatření za účelem ochrany zdraví a prevence šíření onemocnění COVID-19 při organizaci valné hromady banky, která byla svolána na 2. 9. 2020 naleznete zde.

Text čestného prohlášení účastníka valné hromady MONETA Money Bank, a. s., které bude vyžadováno 2. 9. 2020 při vstupu do vnitřních prostor místa konání valné hromady, naleznete zde.

Vnitřní informace zveřejněné v souvislosti s valnou hromadou naleznete zde. Tisková zpráva vydaná k valné hromadě je uvedena zde.

  Pro vnitřní informace uveřejněné v souvislosti s valnými hromadami přejděte prosím na Vnitřní informace.