Informace o zahájení konzultací v souvislosti se správou a řízením společnosti (Corporate Governance) v roce 2021 – zpráva o odměňování
1. 4. 2021
Informace o zahájení konzultací v souvislosti se správou a řízením společnosti (Corporate Governance) v roce 2020 – politika odměňování
3. 8. 2020
Informace o zahájení konzultací v souvislosti se správou a řízením společnosti (Corporate Governance) v roce 2018 - změna stanov společnosti
16. 11. 2018
Informace o zahájení konzultací v souvislosti se správou a řízením společnosti (Corporate Governance) v roce 2018 - odměňování členů představenstva
23. 3. 2018
Informace o zahájení konzultací v souvislosti se správou a řízením společnosti (Corporate Governance) - nominace a odměňování členů dozorčí rady
29. 8. 2017