Nejnovější zveřejněné dokumenty: 
– Motivační program pro přiznání pohyblivé složky odměny členům vrcholného vedení k 15. listopadu 2022; sekce Odměňování a Zásady odměňování a směrnice, motivační programy a související dokumenty – Motivační programy
– Pravidla při skončení funkce člena představenstva, politika zákazu konkurence a zachování odměn (aktualizováno, srpen 2022); sekce Odměňování a Zásady odměňování a směrnice, motivační programy a související dokumenty
– Cíle představenstva a klíčových členů vedení na rok 2022; sekce Odměňování a Klíčové výkonnostní ukazatele a jejich vyhodnocení

Tato sekce obsahuje informace a dokumenty k nabídce akcií společnosti MONETA Money Bank, a.s. institucionálním investorům a přijetí těchto akcií k obchodování na primárním trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. (IPO)