Nejnovější zveřejněné dokumenty: 
– Nové cíle představenstva a klíčových členů vedení na rok 2023; sekce Odměňování a Klíčové výkonnostní ukazatele a jejich vyhodnocení
– Zpráva o odměňování za rok 2022 - ke schválení akcionářům; sekce Odměňování a Zprávy o odměňování
– Konsolidovaná výroční finanční zpráva za rok 2022; sekce Dokumenty společnosti a směrnice a Výroční zprávy

Tato sekce obsahuje informace a dokumenty k nabídce akcií společnosti MONETA Money Bank, a.s. institucionálním investorům a přijetí těchto akcií k obchodování na primárním trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. (IPO)