Zveřejnili jsme Úplné znění stanov (k 26. 11. 2019)

Tato sekce obsahuje informace a dokumenty k nabídce akcií společnosti MONETA Money Bank, a.s. institucionálním investorům a přijetí těchto akcií k obchodování na primárním trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. (IPO)