Nejnovější zveřejněné dokumenty: 
– Cíle představenstva a klíčových členů vedení na rok 2022; sekce Odměňování a Klíčové výkonnostní ukazatele a jejich vyhodnocení
– Dokument o kybernetické bezpečnosti ve skupině MONETA; sekce Ostatní dokumenty

Tato sekce obsahuje informace a dokumenty k nabídce akcií společnosti MONETA Money Bank, a.s. institucionálním investorům a přijetí těchto akcií k obchodování na primárním trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. (IPO)