Osoby uvedené ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. s podílem na základním kapitálu banky převyšujícím 1 %

Akcionář Podíl na základním kapitálu
Chase Nominees Limited 14,79 %
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 5,67 %
State Street Bank and Trust Company 4,76 %
GIC Private Limited 3,97 %
Nortrust Nominees Limited 3,93 %
Brown Brothers Harriman Co. 3,09 %
UBS Switzerland AG 2,58 %
RBC Investor Services Trust 2,51 %
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 2,28 %
College Retirement Equities Fund  1,97 %
American Funds Developing World Growth and Income Fund 1,96 %
Government of Norway 1,68 %
Goldman Sachs Funds 1,43 %
Raiffeisen Bank International AG 1,38 %
Merrill Lynch International 1,13 %
Kuwait Invest Authority 1,11 %

Sestaveno ke dni 31. května 2019 dle výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.

Výše uvedené osoby nemusí být akcionáři MONETA Money Bank, a.s., ale může se jednat o osoby, které drží akcie MONETA Money Bank, a.s. ve prospěch těchto akcionářů (např. obchodníci s cennými papíry, banky, správci či zplnomocněné osoby).

Informace o manažerských transakcích podle čl. 19 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu

Akcionář Počet akcií Podíl na základním kapitálu
Tomáš Spurný 87 626 0,017 %
Jan Friček 6 150 0,001 %

 

Ostatní akcionáři

Akcionář Podíl na základním kapitálu
Ostatní 45,75 %