Osoby uvedené ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. s podílem na základním kapitálu banky převyšujícím 1 %

Akcionář Podíl na základním kapitálu
Chase Nominees Limited 9,47 %
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 5,03 %
Brown Brothers Harriman Co. 4,84 %
Nortrust Nominees Limited 4,27 %
GIC Private Limited 3,12 %
RBC Investor Services Trust 2,88 %
Government of Norway 2,72 %
UBS Switzerland AG 2,67 %
State Street Bank and Trust Company 2,39 %
Kuwait Invest Authority 2,06 %
XTYREG LIMITED  1,53 %
Abu Dhabi Investment Authority 1,47 %
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 1,47 %
Goldman Sachs Funds 1,25 %
Belviport Trading Limited 1,08 %
Slovenská sporiteľňa 1,00 %

Sestaveno ke dni 30. června 2020 dle výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.

Výše uvedené osoby nemusí být akcionáři MONETA Money Bank, a.s., ale může se jednat o osoby, které drží akcie MONETA Money Bank, a.s. ve prospěch těchto akcionářů (např. obchodníci s cennými papíry, banky, správci či zplnomocněné osoby).

Informace o manažerských transakcích podle čl. 19 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu

Akcionář Počet akcií Podíl na základním kapitálu
Tomáš Spurný 99 839 0,020 %
Carl Normann Vökt 5 500 0,001 %
Jan Friček 26 000 0,005 %
Jan Novotný 23 300 0,005 %

 

Ostatní akcionáři

Akcionář Podíl na základním kapitálu
Ostatní 52,71 %