Osoby uvedené ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. s podílem na základním kapitálu banky převyšujícím 1 %

Akcionář Podíl na základním kapitálu
Chase Nominees Limited 9,80 %
Brown Brothers Harriman Co. 5,34 %
Nortrust Nominees Limited 3,11 %
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 3,04 %
Government of Norway 2,72 %
GIC Private Limited 2,58 %
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 2,47 %
RBC Investor Services Trust 2,39 %
State Street Bank and Trust Company 2,37 %
Barclays Capital Securities 2,14 %
Goldman Sachs Funds 2,02 %
Kuwait Invest Authority 1,92 %
Canada Pension Plan Investment Board 1,90 %
UBS Switzerland AG 1,87 %
Abu Dhabi Investment Authority 1,69 %
UBS AG, London Branch 1,12 %
Belviport Trading Limited 1,08 %
Slovenská sporiteľňa 1,00 %

Sestaveno ke dni 31. ledna 2021 dle výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.

Výše uvedené osoby nemusí být akcionáři MONETA Money Bank, a.s., ale může se jednat o osoby, které drží akcie MONETA Money Bank, a.s. ve prospěch těchto akcionářů (např. obchodníci s cennými papíry, banky, správci či zplnomocněné osoby).

Informace o manažerských transakcích podle čl. 19 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu

Akcionář Počet akcií Podíl na základním kapitálu
Tomáš Spurný 174 839 0,034 %
Carl Normann Vökt 20 000 0,004 %
Albert van Veen 35 250 0,007 %
Jan Friček 35 000 0,007 %
Jan Novotný 23 300 0,005 %

 

Ostatní akcionáři

Akcionář Podíl na základním kapitálu
Ostatní 51,38 %