Osoby uvedené ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. s podílem na základním kapitálu banky převyšujícím 1 %

AkcionářPodíl na základním kapitálu
Tanemo a.s.29,94 %
Raiffeisen Bank International AG6,02 %
Manecomte Limited5,19 %
Barclays Bank Plc4,01 %
Chase Nominees Limited3,99 %
Brown Brothers Harriman Co. 3,95 %
State Street Bank and Trust Company2,75 %
Nortrust Nominees Limited1,58 %
Generali CEE Holding B.V.1,36 %
J.P. Morgan Bank Luxemburg S.A.1,35 %
Abu Dhabi Investment Authority1,14 %
Brown Brothers Harriman (Luxemburg) S.C.A. 1,13 %

Sestaveno ke dni 30. září 2021 dle výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s., vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.

Výše uvedené osoby nemusí být akcionáři MONETA Money Bank, a.s., ale může se jednat o osoby, které drží akcie MONETA Money Bank, a.s. ve prospěch těchto akcionářů (např. obchodníci s cennými papíry, banky, správci či zplnomocněné osoby).

Informace o manažerských transakcích podle čl. 19 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu

AkcionářPočet akciíPodíl na základním kapitálu
Tomáš Spurný304 8390,060 %
Carl Normann Vökt20 0000,004 %
Jan Friček35 0000,007 %
Jan Novotný23 3000,005 %

 

Ostatní akcionáři

AkcionářPodíl na základním kapitálu
Ostatní37,53 %