Osoby uvedené ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. s podílem na základním kapitálu banky převyšujícím 1 %

Akcionář Podíl na základním kapitálu
Tanemo a.s. 29,94 %
Raiffeisen Bank International AG 6,37 %
Brown Brothers Harriman Co.  3,67 %
Chase Nominees Limited  3,05 %
Belviport Trading Limited 2,93 %
State Street Bank and Trust Company 2,83 %
Barclays Capital Securities Limited  2,64 %
Barclays Bank Plc   1,95 %
RBC Investor Services Trust  1,94 %
Nortrust Nominees Limited 1,62 %
Generali CEE Holding B.V. 1,36 %
First Asset Global Financial Sector ETF 1,35 %
Abu Dhabi Investment Authority  1,30 %

Sestaveno ke dni 30. června 2021 dle výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.

Výše uvedené osoby nemusí být akcionáři MONETA Money Bank, a.s., ale může se jednat o osoby, které drží akcie MONETA Money Bank, a.s. ve prospěch těchto akcionářů (např. obchodníci s cennými papíry, banky, správci či zplnomocněné osoby).

Informace o manažerských transakcích podle čl. 19 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu

Akcionář Počet akcií Podíl na základním kapitálu
Tomáš Spurný 304 839 0,060 %
Carl Normann Vökt 20 000 0,004 %
Jan Friček 35 000 0,007 %
Jan Novotný 23 300 0,005 %

 

Ostatní akcionáři

Akcionář Podíl na základním kapitálu
Ostatní 38,99 %