Osoby uvedené ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. s podílem na základním kapitálu banky převyšujícím 1 %

Akcionář Podíl na základním kapitálu
Tanemo, a.s. 29,87 %
Raiffeisen Bank International AG 4,55 %
Brown Brothers Harriman Co. 3,74 %
Chase Nominees Limited 3,65 %
State Street Bank and Trust Company 2,47 %
RBC Investor Services Trust 2,13 %
Nortrust Nominees Limited 2,06 %
Xtyreg Limited 1,53 %
Kuwait Invest Authority 1,51 %
Goldman Sachs Funds 1,49 %
Belviport Trading Limited 1,41 %
Generali CEE Holding B.V. 1,36 %
Abu Dhabi Investment Authority 1,30 %
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 1,24 %
First Asset Global Financial Sector ETF 1,19 %

Sestaveno ke dni 30. dubna 2021 dle výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.

Výše uvedené osoby nemusí být akcionáři MONETA Money Bank, a.s., ale může se jednat o osoby, které drží akcie MONETA Money Bank, a.s. ve prospěch těchto akcionářů (např. obchodníci s cennými papíry, banky, správci či zplnomocněné osoby).

Informace o manažerských transakcích podle čl. 19 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu

Akcionář Počet akcií Podíl na základním kapitálu
Tomáš Spurný 304 839 0,060 %
Carl Normann Vökt 20 000 0,004 %
Albert van Veen 35 250 0,007 %
Jan Friček 35 000 0,007 %
Jan Novotný 23 300 0,005 %

Počet akcií MONETA Money bank držených panem Tomášem Spurným se z důvodu nákupu akcií počátkem května 2021 zvýšil.

 

Ostatní akcionáři

Akcionář Podíl na základním kapitálu
Ostatní 40,41 %