Osoby uvedené ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. s podílem na základním kapitálu banky převyšujícím 1 %

Akcionář Podíl na základním kapitálu
Chase Nominees Limited 12,55 %
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 5,28 %
Nortrust Nominees Limited 4,75 %
Brown Brothers Harriman Co. 4,15 %
GIC Private Limited 3,87 %
State Street Bank and Trust Company 3,60 %
RBC Investor Services Trust 2,67 %
UBS Switzerland AG 2,58 %
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 2,36 %
Government of Norway 2,18 %
College Retirement Equities Fund  1,99 %
XTYREG LIMITED  1,53 %
Abu Dhabi Investment Authority 1,44 %
Kuwait Invest Authority 1,18 %
Goldman Sachs Funds 1,05 %
American Funds Developing World Growth and Income Fund 1,03 %

Sestaveno ke dni 31. prosince 2019 dle výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.

Výše uvedené osoby nemusí být akcionáři MONETA Money Bank, a.s., ale může se jednat o osoby, které drží akcie MONETA Money Bank, a.s. ve prospěch těchto akcionářů (např. obchodníci s cennými papíry, banky, správci či zplnomocněné osoby).

Informace o manažerských transakcích podle čl. 19 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu

Akcionář Počet akcií Podíl na základním kapitálu
Tomáš Spurný 95 339 0,019 %
Jan Friček 10 000 0,002 %

 

Ostatní akcionáři

Akcionář Podíl na základním kapitálu
Ostatní 47,76 %