MONETA Money Bank oznamuje, že v červnu 2019 úspěšně dokončila další prodej historického portfolia úvěrových pohledávek v selhání v přibližné nominální hodnotě 0,6 miliardy Kč. MONETA Money Bank bude realizovat mimořádný zisk před zdaněním přibližně ve výši 65 milionů Kč.
Více informací

Oznámení o zamítnutí žaloby na neplatnost kupní smlouvy na část Agrobanky
20. 6. 2019
Oznámení o zamítnutí návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady z října 2017
13. 9. 2018
Oznámení o zamítnutí žaloby z října 2016 napadající smlouvu o prodeji Agrobanky
22. 8. 2018
Vyjádření MONETA Money Bank, a.s. k nedávným útokům na její dobrou pověst
17. 8. 2018
Reakce představenstva společnosti na protest podaný na řádné valné hromadě konané dne 25. dubna 2018
27. 4. 2018
Stanovisko ČNB ke zveřejněným článkům týkajících se Agrobanky Praha, a.s. v likvidaci
11. 8. 2017
Informace ke zveřejnění článku týkající se Agrobanky Praha, a.s. v likvidaci
10. 8. 2017
Informace k probíhající likvidaci společnosti Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci
31. 3. 2017
Informace ohledně žaloby Arca Capital – říjen 2016
14. 10. 2016