Finanční a jiné informace

Finanční zprávy a prezentace, povinně uveřejňované informace a ostatní informace

MONETA Money Bank oznamuje úspěšný prodej NPL portfolia a navýšení 2018 výhledu na čistý zisk a dividendu

MONETA Money Bank - IT Strategie (angličtina)

MONETA Money Bank obdržela od ratingové agentury Moody’s aktualizované stanovisko

Vyjádření představenstva k informaci o možné nabídce na akvizici MONETA Money Bank, a.s. ze strany Raiffeisenbank

Oznámení o dalším prodeji nezajištěných retailových nevýkonných pohledávek – červen 2018

ČNB oznámila další navýšení proticyklické rezervy a zavádí nové limity k hypotečním úvěrům

Strategické partnerství mezi MONETA Money Bank, a.s. a Českou pojišťovnou, a.s.

Oznámení o dalším prodeji nezajištěných retailových nevýkonných pohledávek

Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku

Detaily k telekonferenci pro akcionáře konané dne
6. dubna 2018 – odměňování členů vrcholného vedení MONETA

MONETA obdržela od S&P Global Ratings potvrzené ratingové hodnocení na investičním stupni

Oznámení o prodeji nezajištěných retailových nevýkonných pohledávek

Detaily ke konferenčnímu hovoru k hospodářským výsledkům za 4Q 2017

ČNB oznámila další navýšení proticyklické rezervy

Strategie digitalizace služeb 2018 - 2020

Detaily ke konferenčnímu hovoru k hospodářským výsledkům za 3Q 2017

Detaily k telekonferenci pro akcionáře konané dne 14. září 2017 – nevyřešené záležitosti z poslední valné hromady

Prezentace pro investory - září 2017

Vyjádření o navýšení proticyklické kapitálové rezervy

Informace o procesu nominace do dozorčí rady

Naše finanční výsledky

 

MONETA Money Bank konferenční hovor k hospodářským výsledkům za 3Q 2018

Konferenční hovor je naplánován od 9:00 hodin dne 7. listopadu 2018.

Detaily pro konferenční hovor budou uveřejněny před termínem konání.

 

 

  

Finanční rok 2018

Finanční výsledky - archiv

Sekce níže obsahuje archiv výročních zpráv a prezentací finančních výsledků. Povinně uveřejňované informace dle bankovní regulace jsou uvedeny zde.

Finanční výsledky dceřiných společností

 

Finanční rok 2017

MONETA Leasing

Finanční výsledky dceřinných společností - archiv

Oznámení o zamítnutí návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady z října 2017

Oznámení o zamítnutí žaloby z října 2016 napadající smlouvu o prodeji Agrobanky

Vyjádření MONETA Money Bank, a.s. k nedávným útokům na její dobrou pověst

Reakce představenstva společnosti na protest podaný na řádné valné hromadě konané dne 25. dubna 2018

Stanovisko ČNB ke zveřejněným článkům týkajících se Agrobanky Praha, a.s. v likvidaci

Informace ke zveřejnění článku týkající se Agrobanky Praha, a.s. v likvidaci

Informace k probíhající likvidaci společnosti Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci

Informace ohledně žaloby Arca Capital - říjen 2016