Dluhopisový program II.

Česká národní banka svým rozhodnutím č.j. 2009/2513/570 ke sp. zn. Sp/2009/79/572 ze dne 14. 4. 2009, které nabylo právní moci dne 15. 4. 2009, schválila Dluhopisový program Wüstenrot hypoteční banky a.s. v objemu 30 mld. Kč a dobou trvání programu 20 let. Podrobnosti o II. Dluhopisovém programu jsou v následujících odkazech.


   Zveřejnili jsme Oznámení o změně emisních podmínek dluhopisů HZL WHB a Oznámení o předčasném splacení dluhopisů. Týká emisí HZL WHB CZ0002004500, CZ0002004443 a CZ0002005093. Oznámení naleznete v sekci Informace a oznámení – 2020.

Zveřejnili jsme Úplné znění emisních podmínek dluhopisů HZL WHB. Týká se emisí HZL WHB CZ0002004500, CZ0002004443 a CZ0002005093. Dokumenty naleznete v sekci Emisní podmínky kotovaných emisí.

Dluhopisový program I. (ukončen)

Komise pro cenné papíry svým rozhodnutím ze dne 9. 9. 2004 č.j.: 45/N/1081/2004/2 schválila Dluhopisový program Wüstenrot hypoteční banka a.s. v objemu 6 mld. Kč a s dobou trvání programu 5 let. Podrobnosti o Dluhopisovém programu jsou v následujících odkazech.

Oznámení a upozornění pro uživatele
V souladu s § 34 odst. 4, písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, resp. § 10 odst. 1 a 2 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, společnost Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Praha 4, Na hřebenech II 1718/8, PSČ: 140 00, Česká republika, tímto uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup prospekt dluhopisového programu obsahující společné emisní podmínky dluhopisového programu.

Prospekt obsahující emisní podmínky publikovaný na těchto internetových stránkách má pouze informativní charakter a je určen pouze pro území České republiky. Prospekt není veřejnou ani jinou nabídkou ke koupi jakýchkoliv hypotečních zástavních listů či jiných cenných papírů nebo investičních nástrojů. Prospekt je v souladu s právními předpisy všem zájemcům k dispozici v běžné pracovní době k nahlédnutí u Wüstenrot hypoteční banky a.s., na adrese Praha 4, Na hřebenech II 1718/8, PSČ: 140 00.