MONETA Money Bank, a.s. oznamuje realizovanou vnitrostátní fúzi. Více informací naleznete níže v sekci Informace a oznámení.

Dluhopisový program II.

Česká národní banka svým rozhodnutím č.j. 2009/2513/570 ke sp. zn. Sp/2009/79/572 ze dne 14. 4. 2009, které nabylo právní moci dne 15. 4. 2009, schválila Dluhopisový program Wüstenrot hypoteční banky a.s. v objemu 30 mld. Kč a dobou trvání programu 20 let. Podrobnosti o II. Dluhopisovém programu jsou v následujících odkazech.


   Nejnovější zveřejněné dokumenty: 
– Informace o výplatě výnosu HZL WHB VAR/22, ISIN CZ0002005689 a HZL WHB 2,12/23, ISIN CZ0002005457; sekce Informace a oznámení – 2022
– Oznámení o úrokové sazbě HZL WHB VAR/23, ISIN CZ0002005689; sekce Informace a oznámení – 2021
– Oznámení o úrokové sazbě HZL WHB VAR/22, ISIN CZ0002006034; sekce Informace a oznámení – 2021

Dluhopisový program I. (ukončen)

Komise pro cenné papíry svým rozhodnutím ze dne 9. 9. 2004 č.j.: 45/N/1081/2004/2 schválila Dluhopisový program Wüstenrot hypoteční banka a.s. v objemu 6 mld. Kč a s dobou trvání programu 5 let. Podrobnosti o Dluhopisovém programu jsou v následujících odkazech.

Oznámení a upozornění pro uživatele
V souladu s § 34 odst. 4, písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, resp. § 10 odst. 1 a 2 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, společnost Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Praha 4, Na hřebenech II 1718/8, PSČ: 140 00, Česká republika, tímto uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup prospekt dluhopisového programu obsahující společné emisní podmínky dluhopisového programu.

Prospekt obsahující emisní podmínky publikovaný na těchto internetových stránkách má pouze informativní charakter a je určen pouze pro území České republiky. Prospekt není veřejnou ani jinou nabídkou ke koupi jakýchkoliv hypotečních zástavních listů či jiných cenných papírů nebo investičních nástrojů. Prospekt je v souladu s právními předpisy všem zájemcům k dispozici v běžné pracovní době k nahlédnutí u Wüstenrot hypoteční banky a.s., na adrese Praha 4, Na hřebenech II 1718/8, PSČ: 140 00.