MONETA Money Bank, a.s.

ISIN: CZ0008040318
Vybrané ukazatele  
Zahajovací cena [CZK] 68.00
Podmíněné obchodování zahájeno 6/5/2016
Oficiální obchodování zahájeno 10/5/2016
Informace o emisi  
Druh investičního nástroje akcie
Forma CP na jméno
Podoba CP zaknihovaný CP
Jmenovitá hodnota CP [CZK] 20.00
Trh Prime
Model obchodování Kontinuální obchodování
Počet kusů v emisi 511 000 000
Měna obchodování CZK