Správa a řízení společnosti

Složka obsahuje zakladatelské dokumenty MONETA Money Bank, a.s., stanovy společnosti, dokumenty ke správě a řízení společnosti, k nabídce akcií společnosti a ostatní dokumenty a informace o konzultacích s akcionáři

O nás

Jsme vedoucí bankou na trhu spotřebitelského financování a rozvíjející se bankou v segmentu malého a středního podnikání v České republice

Více

IPO dokumenty

Tato sekce obsahuje informace a dokumenty k nabídce akcií společnosti MONETA Money Bank, a.s. institucionálním investorům a přijetí těchto akcií k obchodování na primárním trhu BCPP (IPO)

Více

Dokumenty společnosti

Složka obsahuje zakladatelskou listinu, stanovy, směrnice a ostatní dokumenty

Více

Konzultace s akcionáři

Složka obsahuje informace a dokumenty související s konzultacemi s akcionáři

Více