Konzultace s akcionáři

Přehled informací a dokumentů souvisejících s konzultacemi s akcionáři

Informace o zahájení konzultací v souvislosti se správou a řízením společnosti (Corporate Governance) v roce 2018 - změna stanov společnosti

Detaily k telekonferenci pro akcionáře konané dne 14. září 2017 – nevyřešené záležitosti z poslední valné hromady