Dokumenty společnosti

Složka obsahuje zakladatelskou listinu, stanovy, příručku správy a řízení společnosti (Corporate Governance Handbook), směrnice a ostatní dokumenty

Dokumenty jsou ve formátu PDF pro Adobe Reader nebo jiný software s podporou PDF.