Valná hromada

Informace a dokumenty k valným hromadám - právě probíhajícím i minulým

Pozvánka na řádnou valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., dne 24. 4. 2017

Pozvánka na řádnou valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., dne 24. 4. 2017

Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na řádné valné hromadě MONETA Money Bank, a.s., dne 24. 4. 2017

Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na řádné valné hromadě MONETA Money Bank, a.s., dne 24. 4. 2017

Dokumenty k pořadu jednání řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s., dne 24. 4. 2017

Bod pořadu jednání Název bodu pořadu jednání  
Bod 1 Schválení jednacího řádu valné hromady Stáhnout soubor
Bod 3 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s., a stavu jejího majetku za rok 2016; souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů; zpráva o vztazích za rok 2016 Stáhnout soubor
Bod 4 Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2016; vyjádření dozorčí rady k řádné individuální účetní závěrce za rok 2016, k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2016 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2016; stanovisko dozorčí rady k výsledkům přezkumu zprávy o vztazích za rok 2016 Stáhnout soubor
Bod 5 Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2016 Stáhnout soubor
Bod 6 Schválení řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2016 Stáhnout soubor
Bod 7 Schválení řádné konsolidované účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2016 Stáhnout soubor
Bod 10 Rozhodnutí o změně stanov MONETA Money Bank, a.s. Stáhnout soubor
Bod 14 Volba členů dozorčí rady (životopisy osob navržených do funkce člena dozorčí rady) Stáhnout soubor
Bod 16 Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady Stáhnout soubor

Dokumenty jsou ve formátu PDF pro Adobe Reader nebo jiný software s podporou PDF.