Valná hromada

Informace a dokumenty k valným hromadám - právě probíhajícím i minulým

 

Podmínky a způsob výplaty podílu na zisku (dividendy) za rok 2016

Podmínky výplaty podílu na zisku za rok 2016

Prohlášení o skutečném vlastnictví příjmů a daňovém domicilu

 

Zápis z jednání řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s.

Zápis z jednání řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s.

Výsledky řádné valné hromady

Výsledky řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s.

 

Pro vnitřní informace uveřejněné v souvislosti s valnou hromadou dne 24. dubna 2017 přejděte na záložku Vnitřní informace.

 

V souvislosti s řádnou valnou hromadou společnosti MONETA Money Bank, a.s. (dále jen „společnost“), která se bude konat dne 24. 4. 2017, společnost sděluje, že rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti, jakož i rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku společnosti, je 13. 4. 2017. Právo účastnit se valné hromady společnosti a právo na podíl na zisku společnosti (v rozsahu schváleném valnou hromadou společnosti) má akcionář společnosti uvedený ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti ke dni 13. 4. 2017.

 

Návrh akcionáře se stanoviskem představenstva

Návrh EAST CAPITAL a stanovisko představenstva MONETA Money Bank, a.s.

Organizační pokyny pro účast na valné hromadě

Organizační pokyny pro účast na valné hromadě

Protinávrh a návrh akcionářů se stanoviskem představenstva

Protinávrh a návrh Wood & Company Financial Services, a.s. a Restituční s.r.o. a stanovisko představenstva MONETA Money Bank, a.s.

Informace pro účastníky řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s., dne 24. 4. 2017

Informace pro účastníky řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s., dne 24. 4. 2017

Pozvánka na řádnou valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., dne 24. 4. 2017

Pozvánka na řádnou valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., dne 24. 4. 2017

Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na řádné valné hromadě MONETA Money Bank, a.s., dne 24. 4. 2017

Formulář plné moci k zastoupení akcionáře na řádné valné hromadě MONETA Money Bank, a.s., dne 24. 4. 2017

Dokumenty k pořadu jednání řádné valné hromady MONETA Money Bank, a.s., dne 24. 4. 2017

Bod pořadu jednání Název bodu pořadu jednání  
Bod 1 Schválení jednacího řádu valné hromady Stáhnout soubor
Bod 3 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s., a stavu jejího majetku za rok 2016; souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů; zpráva o vztazích za rok 2016 Stáhnout soubor
Bod 4 Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2016; vyjádření dozorčí rady k řádné individuální účetní závěrce za rok 2016, k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2016 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2016; stanovisko dozorčí rady k výsledkům přezkumu zprávy o vztazích za rok 2016 Stáhnout soubor
Bod 5 Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2016 Stáhnout soubor
Bod 6 Schválení řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2016 Stáhnout soubor
Bod 7 Schválení řádné konsolidované účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2016 Stáhnout soubor
Bod 10 Rozhodnutí o změně stanov MONETA Money Bank, a.s. Stáhnout soubor
Bod 14 Volba členů dozorčí rady (životopisy osob navržených do funkce člena dozorčí rady) Stáhnout soubor
Bod 16 Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady Stáhnout soubor

Dokumenty jsou ve formátu PDF pro Adobe Reader nebo jiný software s podporou PDF.