Vnitřní informace

Vnitřní informace uveřejňované v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Dokumenty jsou ve formátu PDF pro Adobe Reader nebo jiný software s podporou PDF.

2018

# Datum Název PDF
1 2. února 2018 - 13:30 Potvrzený rating na investičním stupni od S&P Global Ratings

2 7. února 2018 - 07:00 Prezentace výsledků 2017 (vnitřní informace, angličtina)

3 25. dubna 2018 - 15:35 Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku

4 10. května 2018 - 07:00 Mezitimní výsledky za 1.čtvrtletí 2018

5 12. června 2018 - 17:30 Prodloužení funkčního období místopředsedy představenstva

2016

# Datum Název PDF
1 11. srpen 2016 - 7:10 Pololetní prezentace 1H 2016 (angličtina)

2 10. listopad 2016 - 7:20 Mezitimní prezentace 3Q 2016 (angličtina)

3 14. prosince 2016 - 19:30 Prodej minoritního podílu v Burze cenných papírů Praha

2017

# Datum Název PDF
1 31. leden 2017 - 17:30 Rating na investičním stupni od Standard & Poor´s

2 31. leden 2017 - 17:45 Prodloužení funkčního období člena představenstva

3 31. leden 2017 - 20:10 Rating na investičním stupni od Moody´s

4 1. únor 2017 - 17:00 Rezignace místopředsedy dozorčí rady

5 10. únor 2017 - 7:00 Prezentace výsledků 2016 (angličtina)

6 18. dubna 2017 - 18:00 Rezignace předsedy dozorčí rady

7 20. dubna 2017 - 17:15 Zvolení nového člena představenstva

8 24. dubna 2017 - 13:20 Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2016

9 24. dubna 2017 - 15:05 Zvolení nových členů dozorčí rady

10 11. května 2017 - 07:00 Mezitimní výsledky za 1.čtvrtletí 2017

11 23. května 2017 - 14:30 Zvolení předsedy a místopředsedy dozorčí rady

12 10. srpna 2017 - 07:00 Pololetní prezentace 1H 2017, konsolidovaná (angličtina)

13 10. srpna 2017 - 14:30 Prodloužení funkčního období člena představenstva

14 29. srpna 2017 - 07:00 Informace o zahájení konzultací v souvislosti se správou a řízením společnosti (Corporate Governance)

15 29. srpna 2017 - 07:00 Dopis generálního ředitele a předsedy představenstva MONETA Money bank, a.s., akcionářům ohledně nevyřešených záležitostí z poslední valné hromady

16 21. září 2017 - 20:00 Pozvánka na valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., svolanou na 26. 10. 2017

17 26. října 2017 - 11:30 Zvolení nových členů dozorčí rady a člena výboru pro audit

18 7. listopadu 2017 - 18:30 Oznámení o kapitálovém požadavku na rok 2018

19 9. listopadu 2017 - 07:00 Mezitímní prezentace 3Q 2017 (vnitřní informace, angličtina)

20 7. prosince 2017 - 12:00 Strategie digitalizace služeb 2018 - 2020 (vnitřní informace, angličtina)

21 2. února 2018 - 13:30 Potvrzený rating na investičním stupni od S&P Global Ratings