Akcionářská struktura

Osoby uvedené ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. s podílem na základním kapitálu banky převyšujícím 1%

Akcionář   Podíl na základním kapitálu
Chase Nominees Limited   14,95%
 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.   5,92%
State Street Bank and Trust Company   4,97%
GIC Private Limited   4,05%
Nortrust Nominees Limited   3,69%
American Funds Developing World Growth and Income Fund   2,56%
UBS Switzerland AG   2,38%
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.   2,33%
RBC Investor Services Trust   2,21%
Brown Brothers Harriman Co.   1,93%
College Retirement Equities Fund   1,79%
Goldman Sachs Funds   1,72%
Government of Norway   1,65%
Morgan Stanley and Co. International PLC   1,62%
Merrill Lynch International   1,18%
Kuwait Invest Authority   1,05%

Sestaveno ke dni 31. března 2019 dle výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.

Výše uvedené osoby nemusí být akcionáři MONETA Money Bank, a.s., ale může se jednat o osoby, které drží akcie MONETA Money Bank, a.s. ve prospěch těchto akcionářů (např. obchodníci s cennými papíry, banky, správci či zplnomocněné osoby).

 

Informace o manažerských transakcích podle §125, odst.5, zákona č. 256/2004 Sb.

Akcionář Počet akcií Podíl na základním kapitálu
Tomáš Spurný 87 626 0,017%
Jan Friček 6 150 0,001%

 

Ostatní akcionáři

Akcionář   Podíl na základním kapitálu
Ostatní   45,98%