Akcionářská struktura

Osoby uvedené ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. s podílem na základním kapitálu banky převyšujícím 1%

Akcionář   Podíl na základním kapitálu
Chase Nominees Limited   18,70%
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY   5,72%
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.   4,09%
GIC PRIVATE LIMITED   3,94%
UBS Switzerland AG   3,37%
Nortrust Nominees Limited   3,09%
AMERICAN FUNDS DEVELOPING WORLD GROWN AND INCOME F   2,82%
BROWN BROTHERS HARRIMAN (Luxemburg) S.C.A.     2,48%
Morgan Stanley and Co International PLC   2,20%
RBC lnvestor Services Trust   2,12%
Brown Brothers Harriman Co.   2,12%
Goldman Sachs Funds   1,50%
College Retirement Equities Fund   1,37%
GOVERNMENT OF NORWAY   1,30%
Raiffeisen Bank International AG   1,06%
KUWAIT INVEST AUTHORITY   1,04%

Sestaveno ke dni 6. prosince 2018 dle výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.

Výše uvedené osoby nemusí být akcionáři MONETA Money Bank, a.s., ale může se jednat o osoby, které drží akcie MONETA Money Bank, a.s. ve prospěch těchto akcionářů (např. obchodníci s cennými papíry, banky, správci či zplnomocněné osoby).

 

Informace o manažerských transakcích podle §125, odst.5, zákona č. 256/2004 Sb.

Akcionář Počet akcií Podíl na základním kapitálu
Tomáš Spurný 74 426 0,015%

 

Ostatní akcionáři

Akcionář   Podíl na základním kapitálu
Ostatní   43,08%