Akcionářská struktura

Osoby uvedené ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. s podílem na základním kapitálu banky převyšujícím 1%

Akcionář   Podíl na základním kapitálu
Chase Nominees Limited   17,82%
State Street Bank and Trust Company   4,95%
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.   4,10%
GIC Private Limited   3,99%
Nortrust Nominees Limited   3,27%
American Funds Developing World Growth and Income Fund   2,56%
UBS Switzerland AG   2,40%
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.   2,35%
RBC Investor Services Trust   2,08%
Morgan Stanley and Co. International PLC   1,75%
Goldman Sachs Funds   1,69%
Brown Brothers Harriman Co.   1,49%
Government of Norway   1,49%
College Retirement Equities Fund   1,35%
Credit Suisse (Switzerland) Ltd.   1,16%
Kuwait Invest Authority   1,00%

Sestaveno ke dni 31. ledna 2019 dle výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.

Výše uvedené osoby nemusí být akcionáři MONETA Money Bank, a.s., ale může se jednat o osoby, které drží akcie MONETA Money Bank, a.s. ve prospěch těchto akcionářů (např. obchodníci s cennými papíry, banky, správci či zplnomocněné osoby).

 

Informace o manažerských transakcích podle §125, odst.5, zákona č. 256/2004 Sb.

Akcionář Počet akcií Podíl na základním kapitálu
Tomáš Spurný 87 626 0,017%

 

Ostatní akcionáři

Akcionář   Podíl na základním kapitálu
Ostatní   46,54%