Dozorčí rada

Dozorčí rada je orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti

Každý ze zvolených členů dozorčí rady podléhá standardnímu posouzení Českou národní bankou dle zákona o bankách.

 

 

Gabriel Eichler

Předseda dozorčí rady MONETA Money Bank

narozen v roce 1950
den vzniku členství: 26. října 2017
den vzniku funkce: 2. srpna 2018

Pan Gabriel Eichler je předsedou dozorčí rady a členem výboru pro jmenování dozorčí rady MONETA. Vystudoval obor ekonomie a mezinárodní vztahy a získal vysokoškolské vzdělání na Brandeis University, The University of Chicago a na The University of Toronto. Svou první zkušenost získal v mezinárodním bankovnictví v Bank of America, kde strávil 15 let (1975 – 1991), polovinu z této doby v centrále banky v USA a polovinu jako generální ředitel Bank of America v Paříži, Vídni a Frankfurtu. Poté, co opustil Bank of America, působil rok jako partner a výkonný víceprezident v americké kapitálové skupině. Od devadesátých let do roku 2001 byl předsedou představenstva, prezidentem a CEO VSŽ, největší společnosti zabývající se ocelí ve střední Evropě. V letech 1994 až 1998 byl místopředsedou představenstva a do konce roku 1996 CFO elektrárenské společnosti ČEZ (největší český dodavatel elektřiny). Gabrierl Eichler rovněž působil jako místopředseda dozorčí rady ČSOB (největší česká banka), člen dozorčí rady České pojišťovny (největší česká pojišťovna) a Slovenské sporitelny (největší slovenská banka). Do září 2016 působil Gabriel Eichler jako místopředseda dozorčí rady společnosti AVG Technologies.

 

Miroslav Singer

Místopředseda dozorčí rady MONETA Money Bank

narozen v roce 1968
den vzniku členství: 24. dubna 2017
den vzniku funkce: 22. května 2017

Pan Miroslav Singer je místopředsedou dozorčí rady, předsedou výboru pro řízení rizik a členem výboru pro odměňování dozorčí rady MONETA. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou, kde získal inženýrský titul v oboru ekonometrie a operačního výzkumu a rovněž University of Pittsburgh, kde získal doktorský titul v oboru ekonometrie a práce. 11 let působil jako viceguvernér a guvernér České národní banky a má rovněž bohaté profesní zkušenosti jako člen korporátních orgánů. Pan Singer působil od roku 1994 do roku 1996 v Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy na Ekonomickém ústavu Akademie věd České republiky, kde byl zástupcem ředitelem pro výzkum. Pan Singer v letech 1995 až 1996 působil jako člen dozorčí rady a člen představenstva České pojišťovny, a.s., odkud odešel do Expandia Group, kde působil jako hlavní ekonom a člen dozorčí rady Expandia Banky. V letech 2001 až 2005 byl na pozici ředitele oddělení podnikových restrukturalizací v mezinárodní poradenské společnosti PwC. Od roku 2005 až do roku 2016 působil ve vedení České národní banky, nejprve do roku 2010 jako viceguvernér a následně jako guvernér, kde byl odpovědný za řízení České národní banky. Vyjma funkce místopředsedy dozorčí rady MONETA Money Bank zastává v současné době rovněž funkce člena dozorčí rady pojišťovny Generali, předsedy dozorčí rady České pojišťovny a vedoucího ekonoma v Generali CEE Holding.

 

Michal Petrman

Člen dozorčí rady a předseda výboru pro audit MONETA Money Bank

narozen v roce 1958
den vzniku členství: 21. dubna 2016

Pan Michal Petrman je členem dozorčí rady a předsedou výboru pro audit MONETA Money Bank. Vyjma těchto funkcí v současné době pracuje jako nezávislý konzultant v oblasti financí a managementu a zároveň přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze. Pan Petrman strávil většinu své kariéry ve společnosti Deloitte v České republice, kde působil v rolích seniorního partnera, včetně pozice výkonného partnera pro Českou republiku a Slovensko a člena výkonného výboru Deloitte Central Europe. Pan Petrman je členem dozorčí rady Nadace Václava a Dagmar Havlových VIZE 97 a členem správní rady Vysoké školy ekonomické v Praze. Je předsedou výboru pro audit společnosti Net4Gas. Zároveň zastává od června 2015 pozici jednatele a partnera ve společnosti Auxilium Consultum, s.r.o., a od června 2016 je předsedou statutárního orgánu a jednatelem v 6D Academy, z.ú, a 6D Services, s.r.o.

 

Denis A. Hall

Člen dozorčí rady a výboru pro audit MONETA Money Bank

narozen v roce 1955
den vzniku členství: 21. dubna 2016

Pan Denis A. Hall je členem dozorčí rady, členem výboru pro audit MONETA Money Bank a členem výboru pro řízení rizik dozorčí rady MONETA Money Bank. V minulosti zastával vedoucí manažerské funkce na pozici Chief Risk Officer v Citibank (1985–2001), v Deutsche Bank (2001–2007) a v GE Capital (2007–2016). V současné době je předsedou dozorčí rady Hyundai Capital Bank Europe se sídlem ve Frankfurtu; členem představenstva a členem Výboru pro audit a Výboru pro riziko v Cembra Money Bank, Curych (banka kótovaná na Švýcarské burze SIX), a členem představenstva Skiptom Building Society ve Velké Británii.

 

 

 

 

Aleš Sloupenský

Člen dozorčí rady MONETA Money Bank

narozen v roce 1972
den vzniku členství: 21. ledna 2019

Pan Aleš Sloupenský je členem dozorčí rady MONETA zvolený zaměstnanci společnosti. Je absolventem Ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a držitelem titulu MBA z Nottingham Trent University ve Velké Británii. Během své profesní kariéry se zaměřoval na retailové bankovnictví. Pracoval v České spořitelně, kde řídil retailovou distribuční sít, působil na manažerských pozicích v Komerční bance a v Bank Austria Creditanstalt Czech Republic. Zahraniční zkušenosti získal ve společnosti Banca Comerciala Romana v Rumunsku. Do původní GE Money Bank nastoupil na jaře roku 2014 jako Chief Retail Growth Officer a v MONETA Money Bank nyní zastává roli Chief Retail Distribution Officer. Podílí se zde na klíčových rozhodnutí vztahujících se ke strategickým iniciativám, operačnímu modelu a operační exekutivě v divizi Retailu, řídí Kontaktní centrum v Ostravě, síť externích partnerů prodávající produkty MONETA a řídí i širokou bankomatovou síť.
 

Klára Sokolová

Člen dozorčí rady MONETA Money Bank

narozena v roce 1978
den vzniku členství: 21. ledna 2019

Paní Klára Sokolová je členkou dozorčí rady zvolenou zaměstnanci MONETA. Ve společnosti MONETA pracuje od roku 2013, kam nastoupila jako projektová manažerka a vedla rozsáhlý projekt propojující všechny divize společnosti MONETA. Od úspěšného ukončení tohoto projektu poté prošla několika vedoucími manažerskými pozicemi s rostoucí mírou zodpovědnosti a od roku 2018 zastává pozici Chief HR Officer. Je zodpovědná za řízení HR divize společnosti, tedy za řízení a rozvoj lidského kapitálu včetně rozvoje značky, coby kvalitního zaměstnavatele (Employer Branding). Před nástupem do společnosti MONETA získala mnohaleté cenné manažerské zkušenosti v oblasti telekomunikací, konkrétně ve společnosti Vodafone (dříve Oskar). Zde pracovala v oblastech Provozu a péče o zákazníka (Operations a Customer Care), později vedla i oddělení Corporate Planning.

Clare Ronald Clarke

Člen dozorčí rady MONETA Money Bank

narozen v roce 1957
den vzniku členství: 21. dubna 2016

Pan Clare Ronald Clarke je členem dozorčí rady a předsedou výboru pro jmenování a odměňování dozorčí rady MONETA. Je držitelem Associate’s Degree z Dalhousie University. Působil jako HR Manager ve společnosti Pfizer a ve společnosti Warner-Lambert, sídlící v Kanadě, následně pracoval jako výkonný ředitel divize Lidských zdrojů ve společnosti Telefónica, kde rovněž zastával pozici člena představenstva od roku 2009 do roku 2010. Působil převážně v Praze, avšak byl odpovědný řediteli lidských zdrojů v Londýně, a to za oblast obchodního a technického vzdělávání napříč Evropou. V této pozici úspěšně vytvořil reorganizoval obchodní a technické vzdělávání, díky čemuž se podařilo snížit náklady o 50 %. V MONETA Money Bank je předsedou výboru dozorčí rady pro jmenování a rovněž předsedou výboru dozorčí rady pro odměňování, kde podstatným způsobem přispěl k úspěšné činnosti dozorčí rady v náročném období osamostatnění banky od společnosti GE.

 

Tomáš Pardubický

Člen dozorčí rady MONETA Money Bank

narozen v roce 1974
den vzniku členství: 26. října 2017

Pan Tomáš Pardubický je členem dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s. a členem výborů dozorčí rady MONETA pro řízení rizik a pro odměňování. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Svou profesní kariéru zahájil v bankovnictví a během své kariéry získal rozsáhlé zkušenosti jak ve finančním sektoru, tak v realitním developmentu. Byl členem týmu, který zakládal Expandia Banku, později známou jako eBanka, což byl projekt prvního internetového bankovnictví v České republice. Následně působil jako ředitel eBanky, kde měl na starosti i její prodej. Tomáš Pardubický následně působil v PWC, kde byl odpovědný za sektor bank a pojišťoven. Následně působil v Komerční bance, kde byl jedním z výkonných ředitelů zodpovědných za organizaci a řízení projektů. Od roku 2007 působí ve společnosti FINEP, která je jedním z vedoucích developerů v České republice. Zde se podílel na expanzi skupiny a transformaci na holdingové uspořádání tak, aby společnost FINEP byla pro investory atraktivní. V současné době působí jako generální ředitel společnosti FINEP.

Jiří Huml

Člen dozorčí rady MONETA Money Bank

narozen v roce 1964
den vzniku členství: 21. ledna 2019

Pan Jiří Huml je členem dozorčí rady zvolený zaměstnanci MONETA. Je absolventem Provozně-ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze a vystudoval ekonomii na New York State University/Central European University v Praze, Vídni a Budapešti. V letech 1989 – 1992 pracoval ve státní správě. Ve finančním sektoru se pohybuje od roku 1992, od roku 1996 na různých manažerských pozicích v Komerční bance, České pojišťovně nebo České spořitelně. Pracoval zejména v České republice, Rakousku a na Slovensku. Působil také jako člen dozorčích rad několika nadací a finančních institucí (Prvá stavební sporitelňa, Investiční společnost České spořitelny nebo Kooperativa Slovensko).

Ve společnosti MONETA pracuje od roku 2016 na různých vedoucích pozicích převážně v oblasti provozu a nákupu. Od roku 2017 zastává pozici Chief Shared Services Officer, je zodpovědný za týmy retailového back-office, business process support, centrální nákup, facility management, security, early collections a další.

Výbory dozorčí rady

Výbory jsou poradními orgány dozorčí rady. Dozorčí rada volí a odvolává jejich členy

Dokumenty jsou ve formátu PDF pro Adobe Reader nebo jiný software s podporou PDF.